από τις ανεξέλεγκτες χρεώσεις που απαιτούν εταιρείες όπως η ΑΕΠΙ και η GEA για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα αντιστοίχως.
 
Ένα καφενείο σε ένα μικρό νησί ή σε μια ορεινή περιοχή, που τυγχάνει να έχει ραδιόφωνο ή τηλεόραση είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ποσά που τιμολογούν και καθορίζουν, αυθαίρετα, οι συγκεκριμένες εταιρείες με την επίκληση πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων.
 
Το ίδιο ισχύει και για τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, για τους οποίους έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα ποσά με τον ίδιο αυθαίρετο τρόπο, αδιαφορώντας αν υπάρχουν έσοδα, κέρδη ή και ο ανάλογος τζίρος.
 
Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία μηνύσεων σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες δεν συμμορφώνονται με τις οικονομικές απαιτήσεις που εγείρουν οι εταιρείες.
 
Υπάρχει ένα επιεικώς ελλιπές και αδιαφανές πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών που απαιτούν χρήματα από επιχειρήσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς και μικρά μαγαζιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
 
-Με ποιο δικαίωμα καθορίζουν οι ίδιες και μονομερώς την τιμολογιακή πολιτική για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα;
 
-Έχει διενεργηθεί έλεγχος σε αυτές τις εταιρείες για τον τρόπο είσπραξης και διάθεσης αυτών των ποσών που εισπράττουν εδώ και χρόνια και με δεδομένο ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και των ίδιων των δημιουργών;
 
-Με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση μπορούν να διεκδικούν το ρόλο ελεγκτικού μηχανισμού και να κάνουν ελέγχους σε καταστήματα και επιχειρήσεις, τη στιγμή που ο Νόμος 2121/1993, άρθρο 65α παρ.4, το αποκλείει και δεν τους συμπεριλαμβάνει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 
Σε μία εποχή κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας, είναι απαράδεκτο να οδηγούνται στα δικαστήρια και σε οικονομική εξόντωση επιχειρήσεις, μαγαζιά και περιφερειακοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί από τις ανεξέλεγκτες απαιτήσεις εταιρειών, που εισπράττουν και τιμολογούν οι ίδιες πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.
 
Απαιτείται η πλήρης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, με κριτήρια τη διαφάνεια, τον ορθολογισμό και το δημόσιο έλεγχο.
 
Να υπάρξει μια θεσμική αλλαγή στην τιμολόγηση στον τρόπο υπολογισμού των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Να συνδεθούν με το τζίρο των επιχειρήσεων, τη γεωγραφική τους θέση, την εποχικότητα, το εύρος της επιχείρησης σε τετραγωνικά μέτρα αλλά και εργαζόμενους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Αν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο υπολογισμού και την είσπραξη των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
 
2. Εάν το συγκεκριμένο αντικείμενο, ως αρμοδιότητα και στην εφαρμογή του, πρέπει να ανατεθεί σε Ενιαία και Ανεξάρτητη Κρατική Αρχή.
 
3. Εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ελέγξει τις εταιρείες που εισπράττουν και τιμολογούν μονομερώς τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και αν θεωρεί ότι δεν αποτελούν μονοπωλιακό καθεστώς παραβιάζοντας τις αρχές του ανταγωνισμού.
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου