Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι όλοι οι αγρότες υπέβαλλαν τις αιτήσεις και έγινε η καταγραφή, καθυστερεί η καταβολή των αποζημιώσεων.
 
Αιτία το γεγονός ότι έχει ενοποιηθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές του 2013 και του 2016 και στην παρούσα φάση ζητείται από τους αγρότες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για τις αποζημιώσεις του 2013, κάτι που είναι δύσκολο, όμως, να γίνει λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει.
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι θα πρέπει να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα η καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από την πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου.
 
Και αυτό γιατί οι καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες είναι μείζονος και καθοριστικής σημασίας, αφού καταστράφηκαν το φυτικό κεφάλαιο, οι υποδομές και ο εξοπλισμός τους.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να τηρήσει τη δέσμευσή 
του για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες της Ν. Ρόδου και να άρει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο.
 
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αποζημιώσεις για τις πρόσφατες καταστροφές, που είναι πολύ πιο σημαντικές και συνδέονται με την επιβίωση της πλειοψηφίας των πληγέντων αγροτών».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016
Αρ.Πρωτ: 7552/8.8.2016
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες της Ν. Ρόδου που υπέστησαν ζημιές από την μεγάλη πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Κατά την πρόσφατη, σχετικά, επίσκεψή σας στη Ρόδο μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου, είχατε δεσμευθεί για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες.
 
Οφείλω να σας επισημάνω ότι έχουν ολοκληρωθεί, εδώ και πολύ καιρό, οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων από τους αγρότες της Νότιας Ρόδου, που υπέστησαν ζημιές.
 
Οι αποζημιώσεις, όμως, δεν έχουν καταβληθεί ούτε προβλέπεται αυτό να γίνει άμεσα.
 
Για ανεξήγητους λόγους, μάλιστα, οι αγρότες ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για τις αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές του 2013.
 
Το συγκεκριμένο εγχείρημα ενέχει σοβαρές δυσκολίες, αφού ζητείται από τους αγρότες να προσκομίσουν έγγραφα, τιμολόγια και αποδείξεις τα οποία αφορούν σε αγορές που έγιναν σε παλαιότερα έτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα συγκεντρώσουν και τελικά να αποζημιωθούν για τις καταστροφές του 2013.
 
Το ουσιαστικό, όμως, είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει προοπτική άμεσης καταβολής των αποζημιώσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν από την πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου 2016, που είναι καθοριστικής σημασίας.
 
Για πρώτη φορά καταστράφηκαν αμιγώς αγροτικές καλλιέργειες, καταστράφηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και τα αρδευτικά δίκτυα.
 
Με λίγα λόγια οι αγρότες της περιοχής είδαν το φυτικό τους κεφάλαιο να καταστρέφεται μαζί με υποδομές και πάγιο εξοπλισμό.
 
Αυτό που ζητούν και αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική είναι η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες για την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου 2016.
 
Δεν θέλω να πιστέψω ότι με την ενοποίηση της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές του 2013 και του 2016, επελέγη ένα εύσχημος τρόπος για να καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες της Νότιας Ρόδου για τις καταστροφές του Ιουνίου, που είναι καθοριστικής σημασίας για την ανασύσταση του φυτικού τους κεφαλαίου και της παραγωγής τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Για ποιο λόγο δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις στους αγρότες της Νότιας Ρόδου για την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου και πότε ακριβώς προβλέπεται να καταβληθούν;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου