Ο Μάνος Κόνσολας ενημέρωσε τους εργαζόμενους για την πρόθεσή του να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας και σύγχρονης δομής πολιτικής προστασίας για τα Δωδεκάνησα. Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θα επιδιώξει η πρόταση αυτή να πάρει το χαρακτήρα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Για το σκοπό αυτό θα έχει συνάντηση τις επόμενες μέρες με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη ενώ θα ενημερώσει και τους αυτοδιοικητικούς φορείς της Δωδεκανήσου.
 
Οι βασικές αρχές της Νέας Διοικητικής και Επιχειρησιακής Δομής Πολιτικής Προστασίας για τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Κόνσολα, έχουν ως εξής:
 
— Η Νέα Δομή Πολιτικής Προστασίας θα έχει περιφερειακή διάσταση καλύπτοντας όλα τα Δωδεκάνησα. Δεν θα περιορίζεται μόνο στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών αλλά σε όλο το φάσμα της πολιτικής προστασίας (φυσικές καταστροφές, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων κ.α.)
 
— Θα στελεχωθεί από μετατάξεις προσωπικού από τους Δήμους αλλά και από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. Θα διαθέτει μόνιμο και έκτακτο προσωπικό ενώ θα αναπτύξει και ένα ευρύ εθελοντικό δίκτυο με κατανομή συγκεκριμένων ρόλων και καθηκόντων.– Οι προσλήψεις προσωπικού(μόνιμου και έκτακτου) θα γίνονται με τις διαδικασίες και τις διατάξεις του ΑΣΕΠ. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ θα περιέλθει στη Νέα Δομή Πολιτικής Προστασίας και θα ενισχυθεί από τους Δήμους.
 
— Η χρηματοδότηση θα προέρχεται, δεσμευτικά, από το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ και κάθε Δήμος θα συνεισφέρει αναλογικά, σύμφωνα με το μέγεθος και τον πληθυσμό του.
 
— Αιτιολογική βάση για την ανάγκη δημιουργίας αυτής της δομής, είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη νησιωτικότητα. Η Νέα Δομή Πολιτικής Προστασίας θα επεμβαίνει άμεσα, τις πρώτες κρίσιμες ώρες, μέχρι να υπάρξει βοήθεια από τις κρατικές υπηρεσίες, αφού η γεωγραφική ασυνέχεια και οι δυσκολίες ταχείας πρόσβασης στο νησιωτικό χώρο επιβάλλουν τη λειτουργία της.
 
Αναφερόμενος στην πρότασή του ο κ. Κόνσολας τόνισε:
 
” Δεν διεκδικώ την απόλυτη αυθεντία. Καταθέτω μία αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να ενισχυθεί και με άλλες ιδέες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε, θεσμικά, όπως στο παρελθόν. Αυτό αποδείχθηκε από την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ και με την ομηρεία των εργαζόμενων σε αυτή. 
 
Χρειαζόμαστε μία Νέα, Σύγχρονη, Ευέλικτη και Αποτελεσματική Δομή Πολιτικής Προστασίας για τα Δωδεκάνησα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και απρόσκοπτη λειτουργία. Με κανόνες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.
 
Έχω ήδη ενημερώσει τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ και την πρόθεσή μου να καταθέσω νομοθετική πρόταση. Θα ενημερώσω τους Βουλευτές και τους Δημάρχους αλλά και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ζητώντας και τις δικές τους προτάσεις και ιδέες.
 
Θεώρησα όμως καθήκον μου να ενημερώσω πρώτα τους εργαζόμενους.
 
Τα νησιά μας δεν πρέπει να είναι ανοχύρωτα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.”