Κλίμα αναστάτωσης και ανησυχίας έχει δημιουργηθεί στη Ρόδο μετά την επαναφορά της πρότασης για δημιουργία κέντρου κράτησης και φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο νησί, που αποτελεί έναν από τους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς.

Η Ρόδος δεν ενδείκνυται για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου για λόγους που σχετίζονται με την εικόνα του νησιού σε διεθνές επίπεδο, με τον τουρισμό μας,αλλά και με την έλλειψη υποδομών και την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Ουδείς μέχρι σήμερα έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για το λόγο που εγκαταλείφθηκε από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδήμου το σχέδιο για τη δημιουργία 4 χώρων κράτησης και φιλοξενίας με τις ανάλογες υποδομές, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, στην ηπειρωτική χώρα και με χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Αντίθετα, φαίνεται να επιλέγεται αβασάνιστα και πέρα από κάθε λογική η δημιουργία χώρων κράτησης σε ένα νησί, όπως η Ρόδος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Για ποιο λόγο εγκαταλείφθηκε η δημιουργία των 4 μεγάλων χώρων κράτησης και φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών, με τις ανάλογες υποδομές, στην ηπειρωτική Ελλάδα τη στιγμή που είχε εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση από την Ε.Ε καθώς και αν έχουν αντιληφθεί τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου σε ένα νησί, όπως η Ρόδος.