Ο Βουλευτής είχε αναδείξει και το 2012 το συγκεκριμένο πρόβλημα με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση που προέβλεπε ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα δικαιούντο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ένσημα αντί των 100 που προβλεπόταν. Η διοίκηση του ΙΚΑ, όμως, δεν έχει προχωρήσει στην ανανέωση της συγκεκριμένης διάταξης με αποτέλεσμα στο εξής να χρειάζονται 100 ένσημα για την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας και για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εποχικά εργαζόμενους. 
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Εργασίας να υπάρξει απόφαση που θα διατηρεί το όριο των 50 ενσήμων για τους εποχικά απασχολούμενους, λόγω των υφεσιακών χαρακτηριστικών της οικονομίας και των συνεπειών της κρίσης. 
 
Σε δήλωση του ο Βουλευτής επισημαίνει: 
 
«Το ΙΚΑ αλλά, κυρίως, το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να δουν το πρόβλημα και να δώσουν άμεσα λύση.
 
Δεν μπορεί να μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επειδή δεν κατέστη δυνατό να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 100 ενσήμων. 
 
Μιλάμε για εργαζόμενους στα εποχικά επαγγέλματα που η απασχόλησή τους είναι περιορισμένη χρονικά, λόγω της κρίσης. Για τους εργαζόμενους στην οικοδομή, ενός κλάδου που έχει υποστεί μεγάλη συρρίκνωση. 
 
ʼμεσα πρέπει να υπάρξει απόφαση για τη διατήρηση του ορίου των 50 ενσήμων».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει ως εξής: 
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
 
ΘΕΜΑ: ”Διατήρηση του ορίου των 50 ενσήμων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εποχικά εργαζόμενων και των οικογενειών τους”
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η κρίση και τα υφεσιακά χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν πέραν της αύξησης του δείκτη της ανεργίας, έχουν μειώσει δραματικά και το χρόνο απασχόλησης των εποχικά απασχολούμενων. 
 
Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων που θα τους επιτρέψει τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αυτούς και στις οικογένειές τους. 
 
Οι άνθρωποι αυτοί είναι οικοδόμοι, που δυσκολεύονται να βρουν εργασία σε ένα κλάδο που πλήττεται καίρια από την κρίση, εργάτες γης, εργαζόμενοι στα επισιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα που ο χρόνος απασχόλησης τους έχει μειωθεί. 
 
Την προηγούμενη χρονιά, η Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος, μείωσε το όριο των απαιτούμενων ενσήμων από τα 100 στα 50 ένσημα. 
 
Η διάταξη αυτή έχει ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ υπάρχει και σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ, που επαναφέρει το όριο στα 100 ένσημα. 
 
Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες άνθρωποι και οι οικογένειές τους κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αφού είναι αδύνατον να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 100 ενσήμων. 
 
Είναι σαφές ότι κοινωνικοί και ουσιαστικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ορίου των 50 ενσήμων για τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία για να διατηρηθεί το όριο των 50 ενσήμων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εποχιακά εργαζόμενους και στις οικογένειες τους. 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας