Η συνάντηση θεωρήθηκε εποικοδομητική από όλους.
 
Έγινε ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα των νησιών μας, κατατέθηκαν προτάσεις ενώ συζητήθηκαν και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο κ. Κόνσολας για τη Ρήτρα Νησιωτικότητας, την ένταξη των Δωδεκανήσων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών αλλά και για μεμονωμένα ζητήματα σε κάθε νησί.
 
Από την πλευρά του, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, μιας εβδομάδας εκδηλώσεων στο λεκανοπέδιο, με σημείο αναφοράς τα Δωδεκάνησα.
 
Δεσμεύθηκε, μάλιστα, ότι θα στηρίξει την ιδέα αυτή με κάθε μέσο και τρόπο ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία στο άμεσο μέλλον.