αλλά και για την αξιοποίηση και συντήρηση των ακινήτων που ανήκουν στο Υπουργείο.
 
Παράλληλα, θέτει ζήτημα δεσμευτικής κατανομής ανταποδοτικών πόρων σε ετήσια βάση, από τα ποσά που εισπράττονται από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, για έργα ανάδειξης και συντήρησης.
 
Σε δήλωσΉ του, ο κ. Κονσολας τονίζει:
 
«Είπα ότι το θέμα δεν θα μείνει εδώ, θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του ΤΑΠΑ, εισπράττει εκατομμύρια από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου αλλά αποδίδονται ελάχιστα για τις ανάγκες συντήρησης και ανάδειξής τους.
 
Παράλληλα, υπάρχουν έσοδα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ενώ πρέπει να αξιοποιηθούν και να αποδώσουν τα έσοδα που πρέπει τα 241 ακίνητα της Μεσαιωνικής Πόλης, που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι δυνατόν από 241 ακίνητα, το ΤΑΠΑ να εισπράττει 363.371 ευρώ (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013).
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η      Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και αξιοποίηση και συντήρηση των 241 ακινήτων που έχει στην κατοχή του το ΥΠ.ΠΟ.»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Από την απάντησή σας με αρ.πρ.186/31.10.2014 στην ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή, με αρ. πρ. 3398/7.10.2014, προκύπτει μια απόλυτα ετεροβαρής σχέση σε ό,τι αφορά στα χρήματα που εισπράττονται από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου σε σύγκριση με τα χρήματα που πρέπει να διατίθενται, ανταποδοτικά, για έργα συντήρησης και ανάδειξης αυτών των χώρων.
 
Τα στοιχεία, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, αποδεικνύουν ότι εισπράττονται εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν επιστρέφει από αυτά ένα εύλογο μέρος τους με τη μορφή χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνονται σε μια προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
 
Εγείρονται, ταυτόχρονα, και ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση, συντήρηση και ανάδειξη των 241 ακινήτων της Μεσαιωνικής Πόλης, που έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Πολιτισμού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Αν προτίθεται: α) Να χρηματοδοτήσει μια προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου β) Να αξιοποιήσει τα 241 ακίνητα που διαθέτει το ΥΠ.ΠΟ. στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, από τα οποία εισπράττονται μόλις 363.371 ευρώ. Πόσες μισθώσεις υπάρχουν, με ποιους όρους και αν τηρούνται αλλά και αν υπάρχει σχεδιασμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση τους. γ) Να θεσπίσει, δεσμευτικά, συγκεκριμένο ποσό επί των εσόδων για τη συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Ρόδου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου