Τονίζει ότι στο Πρωτοδικείο Ρόδου ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν, όταν η συγκεκριμένη υπηρεσία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, εξυπηρετώντας καθημερινά πολίτες και δικηγόρους. Κενά καταγράφονται και στις υπόλοιπες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. 
 
Ο κ. Κόνσολας θέτει, επίσης, το ζήτημα του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 δικαστικών υπαλλήλων που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση πριν από τρεις μήνες και ερωτά τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα αλλά και για την κατανομή των προσλήψεων στις δικαστικές υπηρεσίες Ρόδου.
 
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η ενίσχυση με προσωπικό του Πρωτοδικείου Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Ρόδου  αφού οι υπάλληλοι έχουν υπερβεί τα όρια της αντοχής τους ενώ η υποστελέχωση έχει αρνητικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων αλλά και στην ποιότητα και στην αμεσότητα της απονομής της δικαιοσύνης.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Αρ.πρ.: 1086/10.11.2016
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης στελέχωσης με προσωπικό των δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Πρωτοδικείο Ρόδου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο Ρόδου, όπως και οι άλλες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης.
 
Για το Πρωτοδικείο Ρόδου, με βάση το οργανόγραμμα, προβλέπονται 31 οργανικές θέσεις, διοικητικού προσωπικού, κατανεμημένες ως εξής:
 
-26 γραμματείς
 
-2 δακτυλογράφοι
 
-3 δικαστικοί επιμελητές
 
Στην πραγματικότητα, στο Πρωτοδικείο Ρόδου υπηρετούν σήμερα 10 γραμματείς, 3 δικαστικοί επιμελητές και 5 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω των συνταξιοδοτήσεων ή των μεταθέσεων υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες.
 
Επίκειται, μάλιστα, η μετάθεση ενός υπαλλήλου, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρόδου θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, την ίδια στιγμή που έχει αυξηθεί ο όγκος της δουλειάς.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Ρόδου είναι λιγότεροι από τους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτό.
 
Επίσης, τα κενά που καταγράφονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι 7 σε σύνολο 14 οργανικών θέσεων, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου υπάρχουν 4 κενά σε σύνολο 10 οργανικών θέσεων και στο Πταισματοδικείο Ρόδου, 3 κενά σε σύνολο 7 οργανικών θέσεων.
 
Η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών των δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεκπεραιωθούν εργασίες, αφού οι υπάλληλοι έχουν υπερβεί τα όρια της αντοχής τους, ενώ υπάρχουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων αλλά και στην ποιότητα και αμεσότητα της απονομής δικαιοσύνης.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ενίσχυση με διοικητικό προσωπικό των δικαστικών υπηρεσιών αλλά και για τη βελτίωση των υποδομών μηχανοργάνωσης.
 
2. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν από τρεις μήνες, εξήγγειλε την πρόσληψη 680 μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, ποια είναι η κατανομή των προσλήψεων σε ό, τι αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό του Πρωτοδικείου Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Ρόδου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το διαγωνισμό;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου