Ο κ. Κόνσολας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στην υπερφορολόγηση του τουρισμού, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ επεσήμανε ότι η νησιωτική οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρειάζεται ουσιαστική στήριξη γιατί το κόστος λειτουργίας και παραγωγής μιας επιχείρησης στο νησιωτικό χώρο είναι ασύμμετρο.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τις οφειλές του 50% των εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και οι οποίοι έχουν συνολικές οφειλές 12 δις ευρώ που είναι αδύνατο, υπό τις παρούσες συνθήκες, να εισπραχθούν.
 
Χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές λύσεις τις αρνητικές επιπτώσεις που δέχονται οι άνθρωποι, που αποδεδειγμένα, δεν μπορούν να πληρώσουν και επανέφερε τις 3 προτάσεις που είχε καταθέσει για να επανενταχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
 
Πρότεινε το πάγωμα και την κεφαλαιοποίηση των έως σήμερα οφειλών των ασφαλισμένων προκειμένου να μεταφερθούν  σε μεταγενέστερο ασφαλιστικό χρόνο είτε να υπάρξει η δυνατότητα εξαγοράς ή καταβολής μειωμένης σύνταξης. Η  συγκεκριμένη πρόταση δεν δημιουργεί ελλείμματα ούτε θέτει σε κίνδυνο την καταβολή συντάξεων αλλά αντίθετα θα φέρει έσοδα από ασφαλισμένους που θα επανενταχθούν στο σύστημα και θα καταβάλουν εισφορές.
 
Πρότεινε, επίσης, τη σύνδεση του προσδιορισμού των εισφορών των ασφαλισμένων με το εισόδημά τους, το μοναδικό δίκαιο και ορθολογικό τρόπο καταβολής εισφορών σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου αλλά και την κατοχύρωση του δικαιώματος του ασφαλισμένου να επιλέγει ιδιωτικό φορέα είτε για την παροχή σύνταξης είτε για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να μειωθεί και η οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΕ και του ΕΟΠΥΥ.
 
Ο κ. Κόνσολας τόνισε χαρακτηριστικά:
 
«Θεωρώ ότι στο σημείο που έχει φτάσει η χώρα, χρειαζόμαστε 
άμεσες, ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις για να μπορέσει να αναπνεύσει η ελληνική επιχείρηση και ιδιαίτερα η επιχείρηση στο νησιωτικό χώρο, που τους τελευταίους μήνες υφίσταται μια υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση».
 
Ο Βουλευτής αναφερόμενος στο πρόβλημα ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πρότεινε τη διερεύνηση δημιουργίας μιας Τράπεζας που θα παρέχει αποκλειστικά στήριξη σε ΜΜΕ ή και ενός Ταμείου Επιχειρηματικών Κεφαλαίων,  που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, παράλληλα με την αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου.
 
Επισήμανε ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση χρειάζεται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μαζί, βεβαίως, και με ένα νέο, ρεαλιστικό και επικαιροποιημένο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης.