Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων συνδέεται με την κάλυψη των αναγκών της ειδικής αγωγής και με την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μαθησιακές δυσκολίες.
 
Ο Βουλευτής ζητά να καλυφθούν οι ειδικότητες τριών ψυχολόγων, δύο κοινωνικών λειτουργών και ενός λογοθεραπευτή για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ρόδου και οι ειδικότητες ενός δασκάλου Ειδικής Αγωγής, ενός φιλολόγου ειδικής αγωγής και ενός λογοθεραπευτή για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Καλύμνου.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των κενών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ρόδου και Καλύμνου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών που σχετίζονται με την ειδική αγωγή και τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, επιβάλλει την ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.
 
Τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης της Ρόδου και της Καλύμνου επιτελούν σημαντικό έργο, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας μεγάλης, γεωγραφικά, περιοχής.
 
Απαιτείται η κάλυψη των λειτουργικών κενών και η άμεση ενίσχυσή τους, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.
 
Απαιτείται η τοποθέτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ρόδου, τριών ψυχολόγων, δύο κοινωνικών λειτουργών και ενός λογοθεραπευτή για την κάλυψη των αναγκών του σχολικού έτους 2014-2015. Αναφορικά με το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Καλύμνου πρέπει να τοποθετηθούν ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής, ένας φιλόλογος ειδικής αγωγής και ένας λογοθεραπευτής.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ρόδου και Καλύμνου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου