Το Υπουργείο Παιδείας στηριζόμενο στην υπουργική απόφαση για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία  τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης  Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), προχώρησε στην κατάργηση τεσσάρων τομέων της Β΄ Τάξης στο Επαγγελματικό Λύκειο Κω.
 
Πρόκειται συγκεκριμένα για τους τομείς:
 
1. Δομικών Έργων
2. Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
3.  Πληροφορικής
4. Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας.
 
Είναι σαφές ότι περιορίζονται, πλέον, ασφυκτικά τα γνωστικά πεδία των μαθητών του ΕΠΑΛ Κω αλλά και οι προοπτικές τους.
 
Ουσιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας, με τη συγκεκριμένη απόφαση, λειτούργησε ισοπεδωτικά, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών. 
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανέστατα, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αγνοεί ότι το ΕΠΑΛ Κω είναι το μοναδικό σχολείο  επαγγελματικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κω και στη Νίσυρο.
 
Δεν έλαβε υπόψιν του όμως και δεδομένα όπως:
 
α) Τον  αυξημένο αριθμό εγγραφών στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ Κω, κάτι που δείχνει μια δυναμική στροφή των μαθητών προς την επαγγελματική εκπαίδευση.
 
β) Τη θετική εισήγηση για τη λειτουργία των τμημάτων του  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  και του Περιφερειακού Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Νοτίου Αιγαίου.
 
γ) Το γεγονός ότι χρειάζονταν μόνο δύο αναπληρωτές καθηγητές για τη λειτουργία αυτών των τομέων ενώ τα εργαστήρια των τομέων που καταργήθηκαν είναι εξοπλισμένα και σε πλήρη λειτουργία.
 
Ερωτηματικά προκαλεί, επίσης, και το γεγονός ότι σε άλλα νησιά εγκρίθηκε η λειτουργία αντίστοιχων τομέων με λιγότερα παιδιά, όπως επισημαίνουν σε ψήφισμά τους και οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Κω.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο ΕΠΑΛ Κω και αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των τεσσάρων τομέων στο ΕΠΑΛ Κω.
 
2. Εάν εγκρίθηκε η λειτουργία αντίστοιχων τομέων με λιγότερα παιδιά, σε άλλες περιοχές, κάτι που αν ισχύει συνιστά άνιση αντιμετώπιση για την Κω.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου