Στα Δωδεκάνησα η κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, δεν στοχεύει μόνο να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης αλλά και να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
 
Μία σειρά μεγάλων έργων, όπως το φράγμα της Κρητηνίας στη Ρόδο, καρκινοβατούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο, έχει εγκαινιαστεί δύο φορές και θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αφού η αφετηρία του ξεκινά από την ένταξή του στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.
 
Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις οδήγησαν σε απένταξη και η ολοκλήρωσή του μπορεί, πλέον, να πραγματοποιηθεί μόνο αν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
Πρόκειται για ένα έργο μείζονος αναπτυξιακής σημασίας αφού θα συμβάλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής στο νησί, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία πραγματική αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα.
 
Ανάλογο πρόβλημα, αναφορικά με την καθυστέρηση υλοποίησης, καταγράφεται με το φράγμα στο Παρθένι της Λέρου και με το φράγμα Σχοινά στην Κάρπαθο.
 
Σε ό, τι αφορά στο φράγμα στο Παρθένι της Λέρου, υπάρχει η εκκρεμότητα έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών όρων ενώ με το φράγμα Σχοινά Καρπάθου έχουν βρεθεί οι πόροι για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις, μειώθηκε ο προϋπολογισμός του και εκκρεμεί η κατάθεση ανακεφαλαιωτικού συγκριτικού πίνακα, μετά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
Οι συνθήκες επιβάλλουν διαφορετικές ταχύτητες στην πορεία υλοποίησης αυτών των αναπτυξιακών έργων για τα νησιά της Δωδεκανήσου.
 
Οι πολίτες απαιτούν να δουν πρόοδο και χειροπιαστά αποτελέσματα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να εγγράψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο κατασκευής και ολοκλήρωσης του Φράγματος Κρητηνίας και ακολούθως να μεταφερθεί στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που θα είναι ο φορέας υλοποίησης.
 
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου του φράγματος στο Παρθένι της Λέρου.
 
3. Με δεδομένο ότι προχώρησε η απεμπλοκή της Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το φράγμα Σχοινά στην Κάρπαθο και μειώθηκε ο προϋπολογισμός του, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των εργασιών.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής