Μια κοινωνική ομάδα που αντιμετώπισε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης, ήταν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.
 
Η Πολιτεία, στο μέτρο του δυνατού και των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, θέσπισε ειδικές ρυθμίσεις για το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, την απαλλαγή τους από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και μια σειρά συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για άτομα με υψηλό ποσοστό αναπηρίας.
 
Η υφέρπουσα φημολογία για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν από την κυβέρνηση, προκαλεί ανησυχία και ανασφάλεια στα ΑμεΑ και στις οικογένειές τους. 
 
Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ισχύσει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία και να μην υπαχθούν σε οριζόντια μέτρα, που θα αφορούν στη φορολογική τους αντιμετώπιση και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν προτίθενται:
α.  Να διατηρήσουν το αφορολόγητο όριο για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.
β. Να διατηρήσουν την εξαίρεση των ΑμεΑ από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
γ. Να εξαιρέσουν τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους από περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων αλλά και μισθών σε δημόσιο και ΔΕΚΟ.
δ. Να εξαιρέσουν τα ΑμεΑ, και ιδιαίτερα τις βαριές περιπτώσεις αναπηρίας, από τις ρυθμίσεις για την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και τα σχετικά αντικίνητρα.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου