«Τοποθετήθηκα εξαρχής δημόσια, επισημαίνοντας ότι η αναδιοργάνωση ή ο επανασχεδιασμός του διοικητικού χάρτη των Δ.Ο.Υ, δεν μπορεί να προηγηθεί πριν ολοκληρωθούν οι υποδομές, που εγγυώνται την εξυπηρέτηση του πολίτη στον τόπο κατοικίας του.
 
Θεωρώ ότι η θέση αυτή εκφράζει την κοινή λογική και ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, κ. Θεοχάρης, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του.
 
Η παράμετρος που αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη δεν μπορεί να αγνοείται, έστω και αν υπάρχουν πιεστικά δεδομένα. Πιστεύω ότι στην επικείμενη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον κ. Θεοχάρη και τους αιρετούς εκπροσώπους αλλά και τους φορείς της Λέρου και των άλλων νησιών, θα κυριαρχήσουν τα κριτήρια του ορθολογισμού και της συνεννόησης.
 
Αυτή τη στιγμή, ζητούμενο και προαπαιτούμενο για κάθε αλλαγή ή μεταβολή είναι η ανάπτυξη υποδομών που θα εξυπηρετούν τον φορολογούμενο πολίτη στον τόπο κατοικίας του και χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται σε άλλο μεγαλύτερο νησί.
 
Κάποια στιγμή, όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η έννοια της μετακίνησης στα νησιά είναι εντελώς διαφορετική με την έννοια της μετακίνησης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σχετίζεται με υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη απώλεια χρόνου».