Είναι δεδομένο ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, λόγω των ανεξόφλητων οφειλών που έχουν χιλιάδες καταναλωτές. Η παράταση στην προθεσμία για να ενταχθούν στο διακανονισμό οι οφειλέτες, ήταν επιβεβλημένη τη στιγμή που το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει προσλάβει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση.
 
Υπάρχουν, όμως, ζητήματα στο κανονιστικό πλαίσιο του διακανονισμού που πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα.
 
Αναφέρομαι στη δυνατότητα οφειλετών της ΔΕΗ, στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, να ενταχθούν στο διακανονισμό των 36 δόσεων, εφόσον δεν έχουν παραβιάσει το μετρητή τους.
 
Αν έχει υπάρξει παραβίαση του μετρητή είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εφάπαξ το 15% της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό σε 12 δόσεις.
 
Σε περίπτωση, μάλιστα, ρευματοκλοπής, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το 50% της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό σε 4 δόσεις.
 
Εδώ, όμως, βρίσκεται και το πρόβλημα. Στην αδυναμία της επιχείρησης να διακριβώσει και να τεκμηριώσει τις πραγματικές περιπτώσεις παραβίασης του μετρητή και αυτό γιατί ελέγχεται η ακρίβεια των αναφορών των εργολάβων που δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα τη διακοπή ηλεκτροδότησης αλλά ενδέχεται να μην έχουν προβεί στη διακοπή. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει η εικόνα ενός παραβιασμένου μετρητή και ο οφειλέτης να μην μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Είναι σαφές ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα γιατί είναι φύσει αδύνατον για την πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων να μπορούν να καταβάλουν το 15% της οφειλής και να εξοφλούν το υπόλοιπο ποσό σε 12 δόσεις.
 
Εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός αυτών των περιπτώσεων.
 
Στη ρύθμιση του διακανονισμού εξόφλησης των οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις, πρέπει να ενταχθούν όλες οι περιπτώσεις εκτός από αυτές στις οποίες έχει τεκμηριωθεί πραγματική ρευματοκλοπή.
 
Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι οφειλές χιλιάδων πολιτών και να εισρεύσουν έσοδα στην επιχείρηση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες που εμφανίζονται να έχουν παραβιάσει το μετρητή τους ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει διακοπή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
2. Υπάρχει η βούληση για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων όλων των περιπτώσεων πλην αυτών που τεκμηριώνεται πραγματική ρευματοκλοπή;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου