ΠΡΟΣ:                                                                            
Αξιότιμο κύριο
Γιάννη Στουρνάρα,
Υπουργό Οικονομικών
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Είναι δεδομένο ότι η χώρα χρειάζεται ένα δίκαιο φόρο ακινήτων.
Το «χαράτσι» που επιβλήθηκε με το γνωστό τρόπο το φθινόπωρο του 2011, δεν αποτελούσε ούτε αποτελεί δίκαιο φόρο.
 
Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών, απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί δίκαιος.
 
Υπάρχει ο δημοσιονομικός στόχος της είσπραξης 2.9 δις ευρώ από τα ακίνητα. Προσωπικά, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί πρέπει τα ακίνητα να αποδώσουν συνολικά αυτό το ποσό, να μην αναζητηθούν έσοδα από άλλες πηγές, ισοδύναμα μέτρα.
 
Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να συνεχίζεται και να μεγιστοποιείται η φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα. Σε μία ακίνητη περιουσία, που τα τρία τελευταία χρόνια έχει χάσει το 40% της αξίας της, κατά μέσο όρο, σε μία αγορά ακινήτων που ουσιαστικά δεν υφίσταται.
Ουδείς υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να φορολογείται η ακίνητη περιουσία.
 
Οφείλουμε, όμως, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες αρχές όπως:
 
– Σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Κάποιος που αποκτά ακίνητο πρέπει να γνωρίζει το φόρο που θα πληρώνει για όσο καιρό αυτό μένει στην κατοχή του.
 
Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει και μια υγιής αγορά ακινήτων.
 
– Ορθολογικό φορολογικό πλαίσιο. Ακίνητη περιουσία που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν αποδίδει εισόδημα δεν μπορεί να φορολογείται γιατί τότε η φορολόγηση συνιστά δήμευση.
 
– Δίκαιο φορολογικό πλαίσιο. Η μεγάλη ακίνητη περιουσία πρέπει να επιβαρύνεται περισσότερο είτε πρόκειται για αστικά ακίνητα είτε για οικόπεδα. Πρέπει, επίσης, να φορολογείται, ως εισόδημα, η υπεραξία από την πώληση ακινήτου και όχι η κατοχή.
 
Με βάση αυτές τις αρχές, καταθέτω σήμερα 10 προτάσεις για να αρθούν οι αδικίες στη φορολόγηση των ακινήτων:
 
1.  Η επιβάρυνση των αστικών ακινήτων δεν θα μειωθεί με τη φορολόγηση της αυλής ενός σπιτιού σε ένα νησί ή αποθηκευτικών αγροτικών χώρων.
Θα μειωθεί με τη δημιουργία νέων συντελεστών αφού οι 20 συντελεστές για τα αστικά ακίνητα είναι λίγοι και δημιουργούν στρεβλώσεις. Για παράδειγμα, στην ίδια κατηγορία συντελεστή είναι ακίνητα με τιμή ζώνης από 1501 έως 1750 ευρώ.
ʼρα, περισσότεροι συντελεστές για να υπάρχει δίκαιη και αναλογική φορολογική επιβάρυνση.
 
2.  Διαχωρισμός του πλαισίου φορολόγησης των διατηρητέων, των κτηρίων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε περιοχές παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς. Η συντήρηση και η επισκευή αυτών των κτηρίων απαιτεί μεγάλες, συγκριτικά, δαπάνες για τους ιδιοκτήτες τους.
Δίκαιη φορολόγηση είναι ένας συντελεστής 0.5 για διατηρητέα που κατοικούνται ή αξιοποιούνται.
Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει απαλλαγή για διατηρητέα που δεν κατοικούνται και δεν αξιοποιούνται ή έχουν κηρυχθεί επικίνδυνα.
 
3.  Οι συντελεστές παλαιότητας δεν μπορούν να εξαντλούνται στα 26 χρόνια και στο 1988. Ένα κτήριο του 1950, του 1960 ή του 1970 δεν μπορεί να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο που φορολογείται ένα κτήριο του 1988. Επομένως, πρέπει να επεκταθούν οι συντελεστές παλαιότητας και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για ακίνητα 50 και 60 χρόνων.
 
4.  Για τα ακίνητα που δεν έχουν εκμισθωθεί και δεν παράγουν εισόδημα, σε μακροχρόνια βάση, τριών και πλέον ετών, πρέπει να υπάρχει μείωση φόρου, τουλάχιστον στο 50%. 
Επίσης, πρέπει να αποκατασταθεί η άνιση αντιμετώπιση οικοπέδων και κτισμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην Α και Β ζώνη της Κω, ένα οικόπεδο 500 τ.μ. θα πληρώσει φόρο 4500€ ενώ κτίσμα 600 τ.μ. θα πληρώσει φόρο 3338€.
 
5. Οι συντελεστές φορολόγησης οικοπέδων, με κριτήριο τα τετραγωνικά δημιουργούν στρεβλώσεις εις βάρος φτωχών περιοχών. Για παράδειγμα, ένα οικόπεδο σε περιοχή με αξία 8 ή 10 ευρώ το τ.μ. φορολογείται με συντελεστή 25 τοις χιλίοις, με βάση τον ενιαίο φόρο. Αντίθετα, ένα οικόπεδο σε ακριβή περιοχή με αξία έως και 5.000 ευρώ το τ.μ., με συντελεστή 5 τοις χιλίοις, φορολογείται 5 φορές λιγότερο.
Η λύση είναι να υπάρχει συντελεστής φορολόγησης επί της συνολικής αξίας του ακινήτου.
 
6. Αγροτεμάχια εκτός σχεδίου δεν μπορούν να φορολογούνται, κάτω των 50 στρεμμάτων. 
Επιπρόσθετα, στις νησιωτικές ορεινές και αγροτικές περιοχές υπάρχουν ακίνητα που χρησιμοποιούνται αμιγώς για γεωργική χρήση ή αποτελούν βοσκότοπους.
Είναι σαφές, ότι δεν μπορούν να φορολογούνται ως αστικά οικόπεδα αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, φορολογικά, ως ακίνητα εκτός οικισμού εφόσον χρησιμοποιούνται για γεωργική χρήση.
Στον ενιαίο φόρο υπάρχει μία ακόμα στρέβλωση. Φορολογούνται με συντελεστή 3 ακόμα και μη άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια (κάτω των 3 στρεμμάτων) με συντελεστή 3 μόνο και μόνο επειδή έτυχε να βρίσκονται 100  μέτρα από τη θάλασσα. Η επιβάρυνση για τις νησιωτικές περιοχές θα είναι τεράστια και αυτό πρέπει να αλλάξει.
 
7. Να ισχύσει η αναλογικότητα στη φορολόγηση των ακινήτων. Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου 80 τ.μ. σε μία περιοχή με τιμή ζώνης 1500 ευρώ  θα φορολογηθεί με 3.5 ευρώ το τ.μ.. Κάποιος που έχει 5 ή 10 ακίνητα, με τα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιοχή θα φορολογηθεί με τον ίδιο τρόπο.
Η φορολόγηση, όμως, της μεγάλης ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να γίνεται στη λογική της άθροισης αλλά της αναλογικότητας. Συνεπώς, για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία πρέπει να ισχύσουν άλλοι συντελεστές.
 
8. Πολλά αγροτεμάχια έχουν ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα οι αναγκαίες πράξεις εφαρμογής για να χαρακτηριστούν οικόπεδα. Ο ενιαίος, όμως, φόρος θα τα φορολογήσει ως οικόπεδα και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές, ιδιαίτερα στη Ρόδο αλλά και σε άλλα νησιά.
Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που θα αίρει αυτή την αδικία.
Το ίδιο ισχύει για οικόπεδα, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης, και για τα οποία δεν μπορούν να φορολογηθούν οι τυπικά, ακόμα, ιδιοκτήτες τους.
 
9. Θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων με απαλλαγή από το φόρο των ανέργων και των μονογονεϊκών οικογενειών αλλά και με την πρόβλεψη ότι για ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ, ο φόρος ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος.
 
10. Πρέπει να δοθούν κίνητρα αλλά και διευκολύνσεις. Η έκπτωση 1.5% στην εφάπαξ καταβολή φόρου, που προβλέπεται στο νέο νόμο, είναι μικρή. Πρέπει να αυξηθεί στο 5%. Είναι σημαντικό, επίσης, να διευκολυνθούν όλοι, μετά την φοροκαταιγίδα των 3 τελευταίων χρόνων και να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του φόρου ακίνητης περιουσίας.
 
Με εκτίμηση