Όπως είναι γνωστό, στο τέλος του 2008, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραχώρησε την έκταση 63.023 τ.μ των παλιών ιταλικών στρατώνων, που βρίσκονται στην περιοχή Λινοπότι, στο Υπουργείο Υγείας για να ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο.
 
Η ύπαρξη όμως ιταλικών κτισμάτων ,που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, στη συγκεκριμένη έκταση, δημιουργεί εμπλοκή.
 
Ο κ.Κόνσολας επιδιώκει, σε πρώτο χρόνο, την τροποποίηση της απόφασης παραχώρησης της έκτασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εξαιρεθούν, χωρικά, από την παραχώρηση τα διατηρητέα ιταλικά κτίσματα και σε δεύτερο χρόνο την ωρίμανση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ ή στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου συνδέει αυτή την κορυφαία υποδομή όχι μόνο με την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας αλλά και με την μετατροπή της Κω σε πυλώνα του ιατρικού και θεραπευτικού τουρισμού.