οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι καθηγητές των ΕΠΑΛ και οι σχολικοί φύλακες εντάχθηκαν σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
 
Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τοποθετήθηκε σε νέες θέσεις. Το ζήτημα, όμως, που έχει ανακύψει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, δεν καλύπτονται από ένα ενδεχόμενο χαρακτηρισμό τους, ως πλεονάζον προσωπικό και μια νέα ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
 
Ταυτόχρονα, όμως, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι που εντάχθηκαν στην ενδοδημοτική κινητικότητα.
 
Για τους τελευταίους, υπήρξε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 30 του ν.4223/2013) που αναφέρει ρητά ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν πλεονάζον προσωπικό και να τεθούν εκ νέου σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας.
 
Λόγοι ισονομίας επιβάλλουν ανάλογη αντιμετώπιση και για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, τους καθηγητές των ΕΠΑΛ και τους σχολικούς φύλακες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ανάλογου περιεχομένου με αυτήν που αφορά σε όσους εντάχθηκαν στην ενδοδημοτική κινητικότητα, προκειμένου να μην κινδυνεύουν με ένταξη σε νέο καθεστώς διαθεσιμότητας οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι καθηγητές των ΕΠΑΛ και οι σχολικοί φύλακες, που έχουν τοποθετηθεί σε νέες θέσεις.
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου