« Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πάρει μόνο 25,3 εκ. Ευρώ από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
Μόλις το 3% περίπου των διαθέσιμων πόρων.
 
Η κατανομή αυτή είναι άδικη και άνιση.
 
Αποδεικνύεται ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, είναι λόγια του αέρα.
 
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η κυβέρνηση του κ.Τσίπρα δείχνει να μην αναγνωρίζει το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας, κάτι που επιβεβαιώνεται από την κατανομή της χρηματοδότησης.
 
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ αγνόησε επιδεικτικά:
 
α) Τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις δυσκολίες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στα νησιά.
 
β) Τις στρεβλώσεις που δημιουργεί η επίκληση του ΑΕΠ ανά Περιφέρεια, ως κριτηρίου κατανομής της χρηματοδότησης.
 
γ) Την χωροταξική κατάταξη των Περιφερειών σύμφωνα με το κριτήριο της σύγκλισης που επηρεάζει άμεσα τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε Περιφέρειας στο αγροτικό εισόδημα.
 
Σε ότι αφορά το τελευταίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνεται, μαζί με έξι (6) ακόμα Περιφέρειες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
 
Μετά από όλα αυτά δε νομίζω να υπάρχουν ακόμα κάποιοι, που να έχουν αυταπάτες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αντιλαμβάνεται τη νησιωτικότητα και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».