Ο Βουλευτής με παρέμβασή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Βρότση, επισημαίνει ότι η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Νισύρου πρέπει να γίνει με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά και αρνητικές συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
 
Τονίζει ότι θα πρέπει να διαχωριστεί η περίπτωση της Νισύρου από την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στα άλλα νησιά.
    
Προτείνει εναλλακτικά μορφές ήπιας εκμετάλλευσης, όπως είναι η χαμηλή ενθαλπία, που με τη βοήθεια μιας ανεμογεννήτριας και ενός  φωτοβολταϊκού, θα εξασφαλίσουν για τη Νίσυρο, ψύξη, θέρμανση στα σπίτια, ζεστό, κρύο νερό και μείωση του κόστους λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης.
 
Ο κ. Κόνσολας, παράλληλα, ζητά συνάντηση των φορέων του νησιού με τη διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προκειμένου η τελευταία να ενημερωθεί για τις θέσεις των φορέων και των πολιτών της Νισύρου.
 
Ακολουθεί η παρέμβαση του κ. Κόνσολα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
 
Ρόδος, 1 Ιουλίου 2016
                                                                                  
ΠΡΟΣ:            
                                                                                                              
Αξιότιμο Κύριο,
                                                                                    
Φώτιο Βρότση
                                                                                          
Διευθύνοντα Σύμβουλο
                                                                                             
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
                  
Κύριε Βρότση,
 
Επικοινωνώ μαζί σας, προκειμένου να σας θέσω το ζήτημα της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.
 
Εκτιμώ ότι αυτή η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνει με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, να μην υπάρξουν οριζόντιες λύσεις, αλλά να διαχωριστούν οι περιπτώσεις σε κάθε γεωγραφική περιοχή.
 
Κυρίως, όμως, να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νισύρου, ενός νησιού που συνδυάζει το γεωθερμικό δυναμικό μαζί με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.
 
Είναι σαφές ότι τα τρία αυτά στοιχεία, θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά και η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, να μην έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
 
Συνεπώς, θα πρέπει να διαχωριστεί η περίπτωση της Νισύρου από τις άλλες περιοχές σε ό, τι αφορά στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
     
Η εναλλακτική πρόταση, που έχουν καταθέσει φορείς του νησιού αλλά και επιστημονικοί φορείς, είναι η ήπια εκμετάλλευση (χαμηλή ενθαλπία), που με τη βοήθεια μιας ανεμογεννήτριας και ενός  φωτοβολταϊκού, θα εξασφαλίσουν για τη Νίσυρο, ψύξη, θέρμανση στα σπίτια, ζεστό, κρύο νερό και μείωση του κόστους λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης.
 
Αυτή η προοπτική, είναι δεδομένο ότι θα συναντούσε τη γενική αποδοχή και τη συναίνεση όλων.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμώ ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα πρέπει άμεσα να επιδιώξει τη συνεργασία και τη συνεννόηση με τους φορείς της Νισύρου. Για το σκοπό αυτό σας ζητώ την πραγματοποίηση μιας συνάντησης προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ιδιαιτερότητες του νησιού, σε ό, τι αφορά στον τρόπο αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού.
                                                                        
                                                 
                                                                                               
Με εκτίμηση
                                                                                      
Μάνος Κόνσολας
                                                                                             
Βουλευτής Δωδεκανήσου
            
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου