Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει, ότι το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, που εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, βρίσκεται μπροστά σε σειρά από προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα κτιριακά προβλήματα, η έλλειψη θέρμανσης και προμήθειας απαραίτητων υλικών συμβάλλουν αρνητικά στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Αρχαγγέλου.
 
 Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα, όπου καταγράφεται έλλειψη αγροτικών γιατρών και ασθενοφόρου.
 
Η ανεπάρκεια σε υγειονομικό υλικό για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. 
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά  από τον Υπουργό την άμεση διάθεση πόρων για την αποκατάσταση των προβλημάτων του Κ.Υ. Αρχαγγέλου, την άμεση κάλυψη κενών θέσεων, τη  διάθεση ασθενοφόρου και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το Κ.Υ. Έμπωνα.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
 
 
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων των Κέντρων Υγείας Αρχαγγέλου και Έμπωνα στο νησί της Ρόδου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η υγεία αποτελεί ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.
 
Η ύπαρξη ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στις δομές υγείας των νησιών μας αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, που όμως δεν τηρείται στα Κέντρα Υγείας Αρχαγγέλου και Έμπωνα στη Ρόδο που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
 
Στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου Ρόδου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, που προκαλούν δυσλειτουργία στην αντιμετώπιση των ιατρικών περιστατικών. 
 
Η ελλιπής συντήρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Αρχαγγέλου έχει προκαλέσει την πτώση σοβάδων βάζοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα παλιά κουφώματα, επίσης, επιτρέπουν τη δημιουργία υγρασίας και τη δημιουργία ακατάλληλου περιβάλλοντος περίθαλψης.
 
Η μη επαρκής θέρμανση από την έλλειψη προμήθειας πετρελαίου, λόγω της αδυναμίας πιστώσεων  προκαλεί πρακτικά προβλήματα στην φροντίδα των ασθενών.
 
Η αδυναμία, επίσης, συντήρησης και καθαριότητας του εξωτερικού χώρου δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων.
 
Οι καθημερινές ανάγκες του Κ.Υ. Αρχαγγέλου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πόρων, που θα διευκόλυναν την κάλυψη τρεχουσών αναγκών και προμήθειας υλικών, για τη φροντίδα των ασθενών.
 
Ανάλογα λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζει και το Κέντρο Υγείας Έμπωνα Ρόδου. 
 
Η έλλειψη αγροτικών γιατρών λόγω της καθυστέρησης αναγγελίας προκήρυξης  συμβάλλει αρνητικά στην αντιμετώπιση των περιστατικών.  
 
Η ανυπαρξία ασθενοφόρου εδώ και τρία χρόνια βάζει  σε κίνδυνο την έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.
 
Η καθυστέρηση πάνω από 5 μήνες της καταβολής των οφειλόμενων υπερωριών δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
 
Προβλήματα υπάρχουν, επίσης, και στην προμήθεια  υγειονομικού υλικού αλλά και οξυγόνου, καθώς υπάρχει δυσπιστία, απροθυμία και επιφυλακτικότητα από την πλευρά των προμηθευτών για πίστωση.
 
Τέλος, η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, όπως εμφράγματα και  επιληπτικές κρίσεις γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω της αδυναμίας προμήθειας ισχυρών αναισθητικών ουσιών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα, στην   διάθεση πόρων για την αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου, την προμήθεια πετρελαίου αλλά και για την κάλυψη τρεχουσών καθημερινών αναγκών.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα, στην κάλυψη των κενών θέσεων αγροτικών γιατρών στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα Ρόδου και στην διάθεση ασθενοφόρου για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.
 
3.Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα στη διάθεση πόρων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού αλλά και ισχυρών αναισθητικών ουσιών για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα Ρόδου.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου