Οι σχετικές πιστώσεις θα πρέπει να διατεθούν στους Δήμους από τους ΚΑΠ και οι τελευταίοι να αναλάβουν το έργο της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.
 
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
Κύριε Υπουργέ,
 
 
Η καθυστέρηση στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στα ΑμεΑ, έχει προκαλέσει σοβαρά και σημαντικά προβλήματα σε ανθρώπους και οικογένειες που χρειάζονται αυτό το βοήθημα για να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
 
Είναι γνωστά τα δημοσιονομικά προβλήματα, που επέβαλαν τη σταδιακή απόδοση πόρων στους Δήμους.
 
Θεωρώ, όμως, ότι στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, οι ανάγκες των ΑμεΑ, αλλά και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντί τους πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή.
 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, θα ήθελα να εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες για να αποσταλούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι στους Δήμους προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα.
 
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας και για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί.