Συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Ρόδο, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας στο Υπουργείο Υγείας.

«Το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια ενός συνολικού επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των δομών υγείας, με αφορμή την πανδημία, οφείλει να δει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Νότια Ρόδο.

Μία ρεαλιστική πρόταση είναι η αναβάθμιση του  Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου και η μετατροπή του σε Πολυδύναμο, με την πρόσληψη μόνιμων ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και την ενίσχυση του με εξοπλισμό», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι τον Απρίλιο 2009, ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος είχε υπογράψει απόφαση για την αναβάθμιση του  Περιφερειακού Ιατρείου στο Γεννάδι, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε και τονίζει με έμφαση ότι «πέρα από τα δημοσιονομικά δεδομένα, από τα οποία εξαρτάται η ενεργοποίηση της, υπάρχουν και οι πραγματικές ανάγκες που είναι πιεστικές».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι η περιοχή της Νότιας Ρόδου αποτελεί μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή, με χωριά που απέχουν από την πόλη της Ρόδου από 65 έως 100 χιλιόμετρα. Για σοβαρότερα περιστατικά. απαιτείται η διακομιδή στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάτι που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα αφού:

α) Είναι μεγάλη απόσταση, υπάρχει ένα μόνο διαθέσιμο ασθενοφόρο και απαιτείται μία και πλέον ώρα για να φτάσει ένα περιστατικό στο νοσοκομείο.

β) Δημιουργείται εικόνα συμφόρησης στο νοσοκομείο σε ότι αφορά στη διαχείριση των περιστατικών.

Μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή, με χιλιάδες τουρίστες αλλά και κατοίκους, που έχει το μειονέκτημα της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από την πόλη της Ρόδου και το νοσοκομείο, χρειάζεται μια νέα και αναβαθμισμένη δομή υγείας.

Σε δήλωση του , ο Μάνος Κόνσολας , αναφέρει:

«Η ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη Νότια Ρόδο είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να παραμείνει συζήτηση, καιρός να περάσουμε σε πράξεις.

Κατέθεσα μία πρόταση, την οποία οι συναρμόδιοι υπουργοί  οφείλουν να εξετάσουν αφού απαιτείται και η συνυπογραφή του Υπουργού Οικονομικών για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου και τη μετατροπή του σε Πολυδύναμο  με πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, νοσηλευτή αλλά και ενίσχυση του εξοπλισμού του».

 

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ 3776/2.2.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ : « Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Νότιο Ρόδο και ενεργοποίηση της παλαιότερης απόφασης του Υπουργείου Υγείας, για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου στο Γεννάδι».

Κύριε Υπουργέ,

Η περιοχή της Νότιας Ρόδου αποτελεί μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή με χωριά που απέχουν από την πόλη της Ρόδου από 65 έως 100 χιλιόμετρα.

Η περιοχή αποτελεί τουριστικό προορισμό και σε χωρικό επίπεδο υπάρχει υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων, με τον πληθυσμό της να πολλαπλασιάζεται την θερινή περίοδο.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε υγειονομικό επίπεδο και προϋποθέτουν την επαρκή στελέχωση των δομών υγείας.

Σήμερα υπηρετούν πέντε αγροτικοί γιατροί σε αυτή τη μεγάλη γεωγραφικά περιοχή, οι οποίοι έχουν όμως συγκεκριμένη, χρονικά ,θητεία.

Για σοβαρότερα περιστατικά απαιτείται η διακομιδή στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάτι που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα αφού:

α) Είναι μεγάλη απόσταση, υπάρχει ένα μόνο διαθέσιμο ασθενοφόρο και απαιτείται μία και πλέον ώρα για να φτάσει ένα περιστατικό στο νοσοκομείο.

β) Δημιουργείται εικόνα συμφόρησης στο νοσοκομείο της Ρόδου σε ότι αφορά στη διαχείριση των περιστατικών.

Είναι σαφές, ότι μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή, με χιλιάδες τουρίστες αλλά και κατοίκους, που έχει το μειονέκτημα της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από την πόλη της Ρόδου και το νοσοκομείο, χρειάζεται μια νέα και αναβαθμισμένη δομή υγείας.

Τον Απρίλιο του 2009, ο τότε Υπουργός Υγείας είχε υπογράψει απόφαση για την αναβάθμιση του ΠΠΙ με σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε ενώ είχε δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ (9773 αρ. φύλλου 773 / 28 Απριλίου 2009)

Πέρα από τα δημοσιονομικά δεδομένα από τα οποία εξαρτάται η ενεργοποίηση της, υπάρχουν και οι πραγματικές ανάγκες που είναι πιεστικές.

Το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια ενός συνολικού επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των δομών υγείας, με αφορμή την πανδημία, οφείλει να δει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη Νότια Ρόδο.

Ρεαλιστική λύση αποτελεί η μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, με την πρόσληψη μόνιμων ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, νοσηλευτών, διασωστών, αλλά  και την ενίσχυση του με εξοπλισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

  1. Ποιες είναι οι προθέσεις και οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Νότια Ρόδο.
  2. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, σε ότι αφορά στην συνυπογραφή της απαιτούμενης κοινής υπουργικής απόφασης για την δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην περιοχή, με δεδομένο ότι η λειτουργία του απαιτεί και τη σύσταση μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου