Με μια λεπτομερή και τεκμηριωμένη παρέμβαση του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας του νοσοκομείου της Κω.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία προτεραιότητα και καμία άλλη: να ενισχυθεί με προσωπικό το νοσοκομείο, να δημιουργηθεί κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας για τη λειτουργία του.

Η διοίκηση, οι γιατροί του νοσοκομείου και όλοι οι πολίτες της Κω, είναι στην ίδια πλευρά, δεν χρειάζονται εντάσεις και αντιπαραθέσεις.

Προσωπικά δεν βλέπω καμία άλλη προτεραιότητα και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του νοσοκομείου της Κω», τονίζει σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας, που ζητά, επίσης, αποσπάσεις ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Κω από άλλες δομές δημόσιας υγείας προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι πιεστικές ανάγκες.

Στην παρέμβαση του προς τον Υπουργό Υγείας ο κ. Κόνσολας ζητά:

– Την άμεση κάλυψη θέσεων Παθολόγου, Ακτινολόγου, Καρδιολόγου, Παιδιάτρου.

– Τη στελέχωση και λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, μια υποδομή που είναι απαραίτητη και για την διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

– Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου, που πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες ανάγκες μετά από διάλογο και συνεννόηση με την ιατρική υπηρεσία και τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Ο κ. Κόνσολας επαναφέρει την πρότασή του για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας (καθώς δεν υπάρχει οργανισμός) με βάση  νομοθετική ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέχρι τις 31/7/2021, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο έτη και δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας.

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Α.Π.: 8238/26/7/21

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ:  «Ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Κω»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η κύρια δομή υγείας, όπως είναι το νοσοκομείο, στον τέταρτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, την Κω, πρέπει να διαθέτει επαρκή στελέχωση προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε πολίτες και επισκέπτες.

Ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπως αυτή που διανύουμε, με την πανδημία να μην έχει ακόμα τεθεί υπό έλεγχο, η ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Κω συνιστά τη κύρια και μοναδική προτεραιότητα.

Επισημαίνω ότι στις ήδη διαπιστωμένες ελλείψεις ήρθε να προστεθεί πλέον και η παραίτηση του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής, ο οποίος προσέφερε και υπηρεσίες στον τομέα της πραγματοποίησης χημειοθεραπειών.

Όταν οι εισαγωγές ασθενών σε ετήσια βάση, στο νοσοκομείο της Κω, φτάνουν τις δύο χιλιάδες και όταν υπάρχει, πλέον, και η πρόσθετη ανάγκη διαχείρισης περιστατικών covid, αλλά και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη η άμεση προκήρυξη θέσεων ιατρικού προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες:

– Παθολόγου

– Ακτινολόγου

– Καρδιολόγου

– Παιδιάτρου

Προτεραιότητα αποτελεί η στελέχωση και λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, μια υποδομή που είναι απαραίτητα και για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

Είναι δεδομένο, επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει:

α) Ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό

β) Αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου, που πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες ανάγκες μετά από διάλογο και συνεννόηση με την ιατρική υπηρεσία και τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν άμεση προτεραιότητα, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης αφού το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αμβλυνθεί σε ένα βαθμό, αν είχε υιοθετηθεί και η πρόταση που είχα καταθέσει για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας στο νησί, ενός υπερσύγχρονου και εξοπλισμένου κτιρίου που παραμένει ανενεργό, το οποίο διαθέτει 4 θαλάμους νοσηλείας με 7 κλίνες, αλλά και μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

Με δεδομένο ότι σήμερα η συγκεκριμένη υποδομή λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο, θα μπορούσε να ενισχυθεί η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας (καθώς δεν υπάρχει οργανισμός) με βάση  νομοθετική ρύθμιση που έχει ψηφιστεί , η οποία προβλέπει τη  δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέχρι τις 31/7/2021, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο έτη και δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο χάρτης της δημόσιας υγείας στην Κω πρέπει να αναβαθμιστεί.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την άμεση ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου της Κω;
  2. Με δεδομένες τις πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν πλέον, μετά και την παραίτηση του παθολόγου, προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην απόσπαση προσωπικού από άλλες δομές υγείας;
  3. Ποιός είναι ο σχεδιασμός σε σχέση με τη λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο νοσοκομείου της Κω;
  4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το Κέντρο Υγείας Αντιμάχειας; Θα δημιουργηθεί οργανισμός ή θα επιλεγεί η λύση των άμεσων προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο έτη, στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου