Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε τρεις (3) Υπουργούς (Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης) για την ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ανεπιτήρητης βόσκησης, καταθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Κόνσολας κάλεσε, μάλιστα, τους τρεις Υπουργούς να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για να διαμορφωθεί μια συνολική και κυρίως αποτελεσματική λύση του προβλήματος.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, στην παρέμβασή του προς τους τρεις Υπουργούς, επισημαίνει ότι το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, αφού είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε νησιωτικές περιφέρειες, όπως στα Δωδεκάνησα, το πρόβλημα οξύνεται καθημερινά με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, γεγονός που αποδεικνύουν και σχετικές επιστολές των νησιωτικών Δήμων Καρπάθου, Ρόδου, Κω, Σύμης, Σίφνου, Κάσου, Σερίφου και Αμοργού, τις οποίες κατέθεσε ως αναφορά στη Βουλή.

Τονίζει ότι το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε ό, τι αφορά στις προβλέψεις του, πάσχει στο πεδίο της εφαρμογής, αφού:

α) Με το νόμο 4056 του 2012, εκχωρήθηκε στους δήμους η αρμοδιότητα για τη περισυλλογή, εκποίηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, αλλά η  αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να ασκηθεί στην πραγματικότητα από τους δήμους που στερούνται προσωπικού και πόρων ενώ δεν  έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν οι ίδιοι οι δήμοι πρόστιμα σε παραβάτες.

Παράλληλα, η αρμοδιότητα επιβολής προστίμου στους ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων ζώων έχει περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και στις Περιφέρειες, με τη διαφορά, όμως, ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα γιατί είναι δύσκολο έως απίθανο να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, από τη στιγμή που αυτά δεν έχουν σήμανση με ενώτια.

Στις προτάσεις για την αλλαγή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, ο κ. Κόνσολας περιλαμβάνει:

1ον: Την επανίδρυση της Αγροφυλακής, το προσωπικό της οποίας έχει μεταφερθεί στις δασικές υπηρεσίες ή εναλλακτικά την ενίσχυση του προσωπικού των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα αστυνόμευσης και επιβολής προστίμων για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.

2ον: Την εκχώρηση της αρμοδιότητας επιβολής προστίμων στους δήμους, οι οποίοι θα συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με την Ελληνική Αστυνομία.

3ον: Ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων  ζώων για τους δήμους, προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό και να δημιουργήσουν σταυλικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

4ον: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας αλλά και βελτίωσης βοσκοτόπων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρωτοβουλίας του, κ. Μάνου Κόνσολα, προς τους τρεις Υπουργούς.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Α.Π.: 2931/04/02/2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ανεπιτήρητης βόσκησης»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, αφού είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε νησιωτικές περιφέρειες, όπως στα Δωδεκάνησα, το πρόβλημα οξύνεται καθημερινά με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες.

Είναι σαφές ότι το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε ό, τι αφορά στις προβλέψεις του, πάσχει στο πεδίο της εφαρμογής.

Και αυτό γιατί:

1ον: Με το νόμο 4056 του 2012, εκχωρήθηκε στους δήμους η αρμοδιότητα  για τη περισυλλογή, εκποίηση και σφαγή των ανεπιτήρητων  παραγωγικών ζώων.

Η αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να ασκηθεί στην πραγματικότητα από τους δήμους που στερούνται προσωπικού και πόρων.

Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν μεταφέρθηκε στους δήμους η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, χωρίς, όμως, να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν οι ίδιοι οι δήμοι πρόστιμα σε παραβάτες.

2ον: Η αρμοδιότητα επιβολής προστίμου στους ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων ζώων έχει περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και στις Περιφέρειες, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 7017/7/87-ζ’/20.04.2021 με βάση και το νόμο 4760 του 2020.

Στην πραγματικότητα, όμως, είναι δύσκολο να επιβληθούν πρόστιμα γιατί είναι δύσκολο έως απίθανο να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, από τη στιγμή που αυτά δεν έχουν σήμανση με ενώτια.

Με δεδομένο ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο και διογκώνεται, απαιτείται μια κοινή διϋπουργική πρωτοβουλία για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων.

Έχουν κατατεθεί προτάσεις που περιλαμβάνουν:

– Την επανίδρυση της Αγροφυλακής, το προσωπικό της οποίας έχει μεταφερθεί στις δασικές υπηρεσίες ή την ενίσχυση του προσωπικού των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα αστυνόμευσης και επιβολής προστίμων για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.

– Την εκχώρηση της αρμοδιότητας επιβολής προστίμων στους δήμους, οι οποίοι θα συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με την Ελληνική Αστυνομία.

– Ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων για τους δήμους, προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό και να δημιουργήσουν σταυλικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

– Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας αλλά και βελτίωσης βοσκοτόπων.

Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται ένα νέο και αποτελεσματικό πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Με διαπιστωμένη πλέον την αναποτελεσματικότητα και τη μη λειτουργικότητα του υπάρχοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου γα τα ανεπιτήρητα ζώα και την ανεξέλεγκτη βόσκηση, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αλλαγή και βελτίωσή του;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου