Με πρότασή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κόνσολας ζητά τη δημιουργία αποκεντρωμένων τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε Ρόδο και Κω.

Η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας.

Ταυτόχρονα, επιτελεί τα καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής στους τομείς των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

Όπως αναφέρει ο Μάνος Κόνσολας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, θα πρέπει να έχει αποκεντρωμένα τμήματα στις περιοχές που λειτουργούν τα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια και ιδιαίτερα στη Ρόδο και στην Κω, που υπάρχουν δύο μεγάλα αεροδρόμια που διακινούν σχεδόν 10 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

Επισημαίνει ότι στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω  υπηρετούν αερολιμενικοί υπάλληλοι που έχουν την εμπειρία, όχι μόνο διαχείρισης των αναγκών των αεροδρομίων, αλλά και των καθηκόντων της ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, που σήμερα έχει ανατεθεί στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Τονίζει ότι η λειτουργία αποκεντρωμένων τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στη Ρόδο και στην Κω θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσων ελέγχων και εποπτείας στη λειτουργία δύο αεροδρομίων, μείζονος σημασίας και εμβέλειας για τη χώρα και αναφέρει ότι τα δύο αυτά τμήματα θα μπορούν να στελεχωθούν από αερολιμενικούς υπαλλήλους της ΥΠΑ που υπηρετούν στα δύο αυτά αεροδρόμια και διαθέτουν γνώση, αλλά και εμπειρία, πάνω στο αντικείμενο.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της πρότασης του Βουλευτή Δωδεκανήσου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.5.03.2024, ΕΡΩΤΗΣΗ_Δημιουργία αποκεντρωμένων τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε Ρόδο και Κω