Με παρέμβασή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Λίνα Μενδώνη, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά να επιστρέψουν στο αρχαιολογικό μουσείο της Καλύμνου, τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα, εδώ και πολύ καιρό, για εργασίες συντήρησης.
Όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετό καιρό έχουν σταλεί για εργασίες συντήρησης και ταυτοποίησης, αρχαιολογικά ευρήματα όπως η κεφαλή του ηγεμόνα και τα δύο σκέλη έφιππου άνδρα.

Εικάζεται ότι τα ευρήματα αυτά συνδέονται με τον χάλκινο κορμό θωρακοφόρου έφιππου που βρέθηκε στην Κάλυμνο και μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο και έκθεμα.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καλύμνου, αναβαθμίζει το πολιτιστικό κεφάλαιο του νησιού, συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και συνιστά ένα θετικό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Α.Π.: 5937/13.4.2021

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αρχαιολογικών ευρημάτων στο αρχαιολογικό μουσείο της Καλύμνου»

 

Κυρία Υπουργέ,

Το πολιτιστικό κεφάλαιο κάθε τόπου συμβάλλει στην τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, που εγκαινιάστηκε το 2009, στεγάζεται σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο με δύο αίθουσες και όροφο.

Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται αρχαιότητες από την Προϊστορική ως και τη Μεταβυζαντινή εποχή, που αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Ο βυθός της Καλύμνου έκρυβε αρχαιότητες μεγάλης ιστορικής αξίας, όπως η περίφημη «Κόρη της Καλύμνου», που μετά από εργασίες συντήρησης στην Αθήνα επέστρεψε στο φυσικό της χώρο, στο μουσείο της Καλύμνου.

Εδώ και αρκετό καιρό έχουν σταλεί για εργασίες συντήρησης και ταυτοποίησης, αρχαιολογικά ευρήματα όπως η κεφαλή του ηγεμόνα και τα δύο σκέλη έφιππου άνδρα.

Εικάζεται ότι τα ευρήματα αυτά συνδέονται με τον χάλκινο κορμό θωρακοφόρου έφιππου που βρέθηκε στην Κάλυμνο και μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο και έκθεμα.

Το Μουσείο της Καλύμνου είναι ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο, παρέχει εχέγγυα ασφάλειας και δικαιούται να φιλοξενεί εκθέματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Κάλυμνο.

Η αναβάθμισή του και η επιστροφή των αρχαιοτήτων που ανήκουν στην Κάλυμνο, αναβαθμίζει το πολιτιστικό κεφάλαιο του νησιού, συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και συνιστά ένα θετικό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

 

  1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στο Μουσείο της Καλύμνου των αρχαιοτήτων, που έχουν σταλεί για συντήρηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου