Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε μετά το 2027.

Ο κ. Κόνσολας, ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, εκπροσωπεί τη χώρα μας και αναμένεται να θέσει τα ιδιαίτερα ζητήματα των ελληνικών περιφερειών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.

Όπως είναι γνωστό, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό  εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και των περιφερειών.

Στον νέο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων και των χρηματοδοτήσεων για το Νότιο Αιγαίο, προβλέπεται η αύξηση  της χρηματοδότησης από το 40% στο 50%  των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ο κ. Κόνσολας αναμένεται να καταθέσει σημαντικές προτάσεις για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. μετά το 2027 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υστέρηση περιφερειών της χώρας μας.