Με πρόταση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά να επεκταθεί το μέτρο της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στα ημερόπλοια και για την τουριστική περίοδο του 2021.

Ο κ. Κόνσολας, αφού επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης για τον κλάδο των τουριστικών ημεροπλοίων αλλά και για τους ναυτικούς που εργάζονται σε αυτά, τονίζει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό εξακολουθούν να έχουν ένα δυσανάλογο μεγάλο μέγεθος και για το 2021 και αναμένεται να επηρεάσουν καίρια τον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Εκτιμά ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για να συμπεριληφθεί ο κλάδος των τουριστικών ημερόπλοιων στο μέτρο της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους και για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2021, όπως έγινε και πέρυσι.

Παράλληλα τονίζει ότι ο κλάδος του τουριστικών ημερόπλοιων δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους.

Ακολουθεί η παρέμβαση-πρόταση του κ. Κόνσολα στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Α.Π.: 7904/9.7.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Επέκταση του μέτρου της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στα ημερόπλοια και για την τουριστική περίοδο του 2021»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Η κυβέρνηση, ορθότατα και απόλυτα δικαιολογημένα, πριν από ένα περίπου χρόνο συμπεριέλαβε και τον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων στο μέτρο για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για την περίοδο από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 2020.

Ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης για τον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων, αλλά και για τους ναυτικούς που εργάζονται σε αυτά.

Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό εξακολουθούν να έχουν ένα δυσανάλογο μεγάλο μέγεθος, αναμένεται να επηρεάσουν καίρια και τον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ήδη, πολλά από αυτά δεν έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγιά τους ή εκτελούν λιγότερα δρομολόγια αφού δεν υπάρχει ο αναμενόμενος αριθμός επισκεπτών.

Υπάρχουν, συνεπώς, οι αντικειμενικές συνθήκες για να συμπεριληφθεί ο κλάδος των τουριστικών ημερόπλοιων στο μέτρο της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους και για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2021.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης που οφείλει να εξετάσει η Πολιτεία για το συγκεκριμένο κλάδο.

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι ο κλάδος του τουριστικών ημερόπλοιων δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα για την επιδότηση  κεφαλαίου κίνησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Εάν στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, όπως ίσχυε και κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου