Μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία από το Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, που αναδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης έργων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας  αλλά και της υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων και δικτύων στη Ρόδο για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα.

Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

1ον: Ειδική προκήρυξη από το Υπουργείο για την υλοποίηση δημόσιων έργων αγροτικής οδοποιίας στις αγροτικές περιοχές της Ρόδου.

2ον: Τη χρηματοδότηση μέσω του Leader ή άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος, εγγειοβελτιωτικών έργων με την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, ομβροδεξαμενών στις πυρόπληκτες περιοχές, γεωτρήσεων και αγωγών μεταφοράς νερού της ΔΕΥΑΡ.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή που υπέστη η Ρόδος, υπάρχουν και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανομβρίας που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή.

Η ανομβρία και η έλλειψη αρδευτικών δικτύων έχει προκαλέσει ήδη μείωση της παραγωγής εσπεριδοειδών σε Μαλώνα και Μάσσαρι.

Τονίζει, επίσης, ότι ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε επισκεφθεί τη Ρόδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με έργα και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης και των προτάσεων του Μάνου Κόνσολα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023

Α.Π.: 1902/22.11.2023

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή αγροτικών δρόμων και αρδευτικών δικτύων στη Ρόδο για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Ρόδο το καλοκαίρι, δημιούργησε την ανάγκη υλοποίησης έργων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και της υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων και δικτύων.

Έργα που αφορούν σε δημοτικές υποδομές (αφού καταστράφηκαν δίκτυα και υποδομές ύδρευσης)  αλλά και τις υποδομές που διευκολύνουν τη δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα

Πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή που υπέστη η Ρόδος, υπάρχουν και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανομβρίας που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή.

Η ανομβρία και η έλλειψη αρδευτικών δικτύων έχει προκαλέσει ήδη μείωση της παραγωγής εσπεριδοειδών σε Μαλώνα και Μάσσαρι στη Ρόδο.

Ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε επισκεφθεί τη Ρόδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με έργα και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ως προς τα έργα που θα υλοποιηθούν, να δεσμευτούν και να διατεθούν οι σχετικοί πόροι.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με τα δημόσια έργα αγροτικής οδοποιίας στις αγροτικές περιοχές της Ρόδου; Θα υπάρξει ειδική προκήρυξη από το Υπουργείο;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , μέσω του Leader ή άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος, να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα όπως αρδευτικά δίκτυα, ομβροδεξαμενές στις πυρόπληκτες περιοχές, γεωτρήσεις και αγωγούς μεταφοράς της ΔΕΥΑΡ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου