Την τροποποίηση του γενικού κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στους μικρούς νησιωτικούς δήμους προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο για να ξεπεραστούν τα προβλήματα λειτουργίας δημοτικών σφαγείων, όπως αυτό της Κάσου, προτείνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Αναφέρει ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκλήρωσε το έργο της κατασκευής και της αδειοδότησης του δημοτικού σφαγείου στην Κάσο, ενός έργου που είχε δημοπρατηθεί από το 2000, αλλά η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εμποδίζεται από την έλλειψη κτηνιάτρου, εξαιτίας της υποστελέχωσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά του Αιγαίου και επιβάλλεται να αναθεωρηθεί ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων, ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Μία πρόταση που δίνει διέξοδο είναι η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο για τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά, όπως αυτό της Κάσου.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

Α.Π.: 8483/17.08.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκλήρωσε το έργο της κατασκευής και της αδειοδότησης του δημοτικού σφαγείου στην Κάσο, ενός έργου που είχε δημοπρατηθεί από το 2000.

Η έλλειψη αδειοδοτημένου και πιστοποιημένου σφαγείου είχε αναγκάσει τους κτηνοτρόφους του νησιού να μετακινούν τα ζώα τους σε άλλα νησιά που διέθεταν σφαγείο, ενώ δημιουργούσε τις συνθήκες για παράνομες και ανεξέλεγκτες σφαγές ζώων.

Δυστυχώς, όμως, η υποστελέχωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του δημοτικού σφαγείου στην Κάσο, αφού υπάρχει έλλειψη κτηνιάτρου.

Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μικρά νησιά του Αιγαίου και επιβάλλει να αναθεωρηθεί ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων, ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Μία πρόταση που θα έδινε διέξοδο είναι η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο για τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά.

Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αποδεκτό να μην μπορούν να λειτουργήσουν δημοτικά σφαγεία σε μικρά νησιά, για την κατασκευή των οποίων διατέθηκε, δημόσιο χρήμα, λόγω της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών στις Περιφέρειες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν δημοτικά σφαγεία σε μικρά νησιά, όπως αυτό της Ηρωικής Νήσου Κάσου.
  2. Εάν, με δεδομένο την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών, προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην τροποποίηση του γενικού κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στους μικρούς νησιωτικούς δήμους για να υπάρχει η δυνατότητα σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου