Την αλλαγή και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων στα μικρά νησιά, επαναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με πρότασή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια προηγουμένης Ερώτησής του από τον Αύγουστο.

Αναφέρει ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά, επιτρέπεται και είναι νόμιμη μόνο αν, κατά τη διάρκεια της σφαγής ζώων, παρίσταται κτηνίατρος της Περιφέρειας.

Με δεδομένα προβλήματα, όμως, όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών των νησιωτικών Περιφερειών και η έλλειψη ικανού αριθμού κτηνιάτρων για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες πολυνησιωτικών περιφερειών, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως τονίζει ο Βουλευτής.

Μία από αυτές τις λύσεις, όπως προτείνει ο κ. Κόνσολας,  θα ήταν η παρουσία κτηνιάτρου με τον οποίο είτε θα έχει συνάψει εργασιακή σχέση ο Δήμος ή θα έχει συμβληθεί μαζί του με σύμβαση έργου.

Με αυτό τον τρόπο, θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και θα λειτουργούν απρόσκοπτα τα δημοτικά σφαγεία στα μικρά νησιά.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι κάποιοι μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Αστυπάλαιας, έχουν ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη κτηνιάτρου, η οποία έχει μάλιστα δοθεί.

«Οφείλουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στα μικρά νησιά του Αιγαίου με τη σφαγή των ζώων. Η πρόταση που κατέθεσα συνιστά μια εναλλακτική λύση για να λειτουργούν τα δημοτικά σφαγεία, αλλά και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής», αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Α.Π.: 10/4-10-2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στον κανονισμό λειτουργίας των σφαγείων στα μικρά νησιά»

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε και από προηγούμενη ερώτηση που σας κατέθεσα (Α.Π.: 8483/17.08.2021), τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σφαγεία στις νησιωτικές περιοχές.

Μια ιδιαίτερη, όμως, κατηγορία που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας είναι τα δημοτικά σφαγεία στα μικρά νησιά.
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία τους επιτρέπεται και είναι νόμιμη μόνο αν, κατά τη διάρκεια της σφαγής ζώων, παρίσταται κτηνίατρος της Περιφέρειας.

Με δεδομένα προβλήματα, όμως, όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών των νησιωτικών Περιφερειών και η έλλειψη ικανού αριθμού κτηνιάτρων για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες πολυνησιωτικών περιφερειών, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε και τη δυσκολία μετακίνησης λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας, της έλλειψης τακτικής και αυθημερόν ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας αλλά και των καιρικών συνθηκών, που καθιστούν αδύνατη πολλές φορές τη μετακίνηση κτηνιάτρων προς τα μικρά νησιά.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο βελτιωτικών παρεμβάσεων και τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά.

Μία από αυτές θα ήταν η παρουσία κτηνιάτρου με τον οποίο είτε θα έχει συνάψει εργασιακή σχέση ο Δήμος ή θα έχει συμβληθεί μαζί του με σύμβαση έργου.

Με αυτό τον τρόπο θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας αλλά και θα λειτουργούν απρόσκοπτα τα δημοτικά σφαγεία στα μικρά νησιά.
Άλλωστε κάποιοι μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Αστυπάλαιας, έχουν ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη κτηνιάτρου, η οποία έχει μάλιστα δοθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να αξιοποιήσει την ανωτέρω πρόταση στην κατεύθυνση της βελτίωσης και τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου