Με το ομόφωνο αίτημα του συμβουλίου αλλά και της δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς για να παραχωρηθεί στο Δήμο Ρόδου το κτίριο του πρώην σανατορίου στην Αγία Ελεούσα, συντάχθηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας που ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι το κτίριο του πρώην σανατορίου, που λειτούργησε από το 1947 έως το 1970, έχει εγκαταλειφθεί χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αξιοποίηση του.

Με δεδομένο το ανύπαρκτο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει την παραχώρηση του , όπως είθισται, στην αυτοδιοίκηση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επικαλείται την ομόφωνη απόφαση και πρόταση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς για την παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να μετατραπεί σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και επισημαίνει ότι :

«μια τέτοια χρήση έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, δεν συνδέεται με καμία πρόθεση εμπορικής χρήσης ή εκμετάλλευσης από την πλευρά της αυτοδιοίκησης εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης εδώ και 51 χρόνια, αλλά και η οποιαδήποτε διαδικασία σε εξέλιξη, η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει θετικά αυτή την πρόταση».

 

Αθήνα, 18  Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ 4305/18.2.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ : «Παραχώρηση στο Δήμο Ρόδου του κτιρίου του πρώην σανατορίου της Αγίας Ελεούσας για κοινωφελείς σκοπούς».

 

Κύριε Υπουργέ,

Η παραχώρηση στην αυτοδιοίκηση αναξιοποίητων κτιρίων , κυριότητας του δημοσίου, που έχουν παραδοθεί στη φθορά του χρόνου, επιλέγεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα συγκεκριμένα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς.

Στον οικισμό Αγία Ελεούσα, στη δημοτική κοινότητα Διμυλιάς του Δήμου Ρόδου, βρίσκεται το κτίριο του πρώην σανατορίου, που λειτούργησε από το 1947 έως το 1970.

Έκτοτε το κτίριο , που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, έχει εγκαταλειφθεί χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αξιοποίηση του.

Με δεδομένο το ανύπαρκτο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει την παραχώρηση του , όπως είθισται, στην αυτοδιοίκηση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς.

Υπάρχει ήδη η ομόφωνη απόφαση και πρόταση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς για την παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να μετατραπεί σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία.

Είναι σαφές ότι μια τέτοια χρήση έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, δεν συνδέεται με καμία πρόθεση εμπορικής χρήσης ή εκμετάλλευσης από την πλευρά της αυτοδιοίκησης.

Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης εδώ και 51 χρόνια, αλλά και η οποιαδήποτε διαδικασία σε εξέλιξη, η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει θετικά αυτή την πρόταση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Ποιες είναι οι προθέσεις για την αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην σανατορίου στον οικισμό της Αγίας Ελεούσας, στη Δ.Κ Διμυλιάς του Δήμου Ρόδου.

2. Προτίθεται η Πολιτεία να προχωρήσει στην παραχώρηση του κτιρίου στο Δήμο Ρόδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου