Το γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Αστυπάλαιας είναι ένα από τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία το Υπερταμείο, στο οποίο έχουν περάσει, αναζητεί τρόπο αξιοποίησης, δεν εμποδίζει την Πολιτεία και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα, επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητά να εκπονηθεί, σε πρώτη φάση, μελέτη για την επέκταση του αεροδιαδρόμου, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερων αεροπλάνων και πτήσεων charter, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και μια ακόμα μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών στις χερσαίες εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του αεροδρομίου.

Όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, νέες δράσεις που καθιστούν την Αστυπάλαια νησί-πρότυπο για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και το ήδη καταγεγραμμένο και αυξημένο ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς για το νησί, επιβάλλουν τη βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου, σε ένα νησί που αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Α.Π.: 5547/1/6/2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και βελτίωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Αστυπάλαιας»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Τα τελευταία χρόνια, η Αστυπάλαια αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς.

Οι νέες δράσεις που καθιστούν την Αστυπάλαια νησί-πρότυπο για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και το ήδη καταγεγραμμένο και αυξημένο ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς για το νησί, επιβάλλουν τη βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο της Αστυπάλαιας είναι ένα από τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία το Υπερταμείο, στο οποίο έχουν περάσει, αναζητεί τρόπο αξιοποίησης.

Αυτό, όμως, δεν εμποδίζει την Πολιτεία και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα.

Είναι δεδομένο ότι η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του αεροδρομίου της Αστυπάλαιας και η βελτίωση των εγκαταστάσεων του θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να εκπονηθεί, σε πρώτη φάση, μελέτη για την επέκταση του αεροδιαδρόμου.

Η προοπτική αυτή θα δώσει τη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερων αεροπλάνων και πτήσεων charter, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και μια ακόμα μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών στις χερσαίες εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του αεροδρομίου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η εκπόνηση μελέτης για την επέκταση του αεροδιαδρόμου του αεροδρομίου Αστυπάλαιας και για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου