Συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις για τη στήριξη των γυμναστηρίων κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε τρεις υπουργούς της κυβέρνησης.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης αλλά κυρίως σε αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά μέτρα για να στηριχθεί ουσιαστικά η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις του κ. Κόνσολα, περιλαμβάνουν:

1ον: Την ένταξη των γυμναστηρίων στον 7ο  γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής για να ενισχυθεί η ρευστότητα

2ον: Την προσωρινή, έστω, ένταξη των γυμναστηρίων στον υπερμειωμένο ΦΠΑ 6%.

3ον: Τη διαμόρφωση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος, μέσα από το ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξοπλισμό των γυμναστηρίων.

4ον: Τη μείωση και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στα γυμναστήρια

5ον: Την επιδότηση ενοικίου για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αυτές το πρώτο διάστημα της επαναλειτουργίας τους.

«Η μακρά περίοδος αναστολής της λειτουργίας των γυμναστηρίων, έχει δημιουργήσει προβλήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών και καθιστά μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση την επανεκκίνηση τους, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Επιβάλλεται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης, από την πλευρά της κυβέρνησης για τα γυμναστήρια, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα φορολογικά, χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά μέτρα», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου.

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Α.Π.: 5504/30.3.2021

 

Ε  Ρ  Ω  Τ  Η  Σ  Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης για τους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος των γυμναστηρίων έχει πληγεί καίρια αφού έχει ανασταλεί η λειτουργία του εδώ και ένα χρόνο.

Σε όλο αυτό το διάστημα, έχουν συσσωρευτεί ανάγκες και υποχρεώσεις για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση.

Κατά δεύτερο λόγο, η μακρά περίοδο αναστολής της λειτουργίας τους, έχει δημιουργήσει προβλήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών και καθιστά μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση την επανεκκίνηση τους, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβάλλουν τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης για τα γυμναστήρια, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα φορολογικά, χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά μέτρα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει στον 7ο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής την παροχή ρευστότητας στα γυμναστήρια, αλλά και να προχωρήσει στην προσωρινή έστω μείωση του ΦΠΑ, στις υπηρεσίες που προσφέρουν, για ένα έστω εξάμηνο, με την έναρξη της λειτουργίας τους;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Ανάπτυξης να διαμορφώσει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μέσα από το ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εξοπλισμό των γυμναστηρίων;
  3. Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στη μείωση και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στα γυμναστήρια;
  4. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να διατηρήσει για ένα χρονικό διάστημα και για λόγους στήριξης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, την επιδότηση ενοικίου τους;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας