Την εκπόνηση μελέτης αλλά και υλοποίησης έργων ανακαίνισης και επισκευών στο αεροδρόμιο της Λέρου από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής τονίζει ότι η εικόνα των αεροδρομίων των νησιών μας είναι η πρώτη εικόνα της Ελλάδας που αντικρίζουν οι επισκέπτες μας και πρέπει να συνδέεται με θετικές αναφορές.

Επισημαίνει ότι το αεροδρόμιο της Λέρου,  χρήζει εργασιών ανακαίνισης και εκτεταμένων επισκευών, όπως:

– Η ανακαίνιση και ο ελαιοχρωματισμός του κτιρίου.

– Η βελτίωση και η επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

– Η ανακατασκευή και αποκατάσταση ζημιών στις τουαλέτες του αεροδρομίου.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρ.: 7117/8.6.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και επισκευής των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Λέρου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η εικόνα των αεροδρομίων των νησιών μας είναι η πρώτη εικόνα της Ελλάδας που αντικρίζουν οι επισκέπτες μας.

Είναι ξεκάθαρο ότι η εικόνα αυτή πρέπει να συνδέεται με θετικές αναφορές για τον επισκέπτη.

Ένα από τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια που δεν παραχωρήθηκαν σε στρατηγικό επενδυτή είναι αυτό της Λέρου, που χρήζει εργασιών ανακαίνισης και εκτεταμένων επισκευών.

 

Η αυτοδιοίκηση, έχει επισημάνει την ανάγκη υλοποίησης εργασιών, όπως:

– Η ανακαίνιση και ο ελαιοχρωματισμός του κτιρίου.

 

 

– Η βελτίωση και η επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

– Η ανακατασκευή και αποκατάσταση ζημιών στις τουαλέτες του αεροδρομίου.

Με δεδομένο ότι το αεροδρόμιο της Λέρου υπάγεται στην ευθύνη και στη διαχείριση της ΥΠΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μελέτης για τις εργασίες αποκατάστασης και επισκευών στο κτίριο του αεροδρομίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτίθεται να προχωρήσει σε συνολική μελέτη επισκευής και ανακατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Λέρου.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου