Την ανάγκη τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης (Π.Π.Ι.), αναδεικνύει με πρωτοβουλία του προς το Υπουργείο Υγείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Τονίζει ότι αυτή τη στιγμή, οι ανάγκες και οι βάρδιες στο Π.Π.Ι. Σύμης καλύπτονται από αγροτικούς γιατρούς, αφού δύο γιατροί με ειδικότητα παθολόγου και ορθοπεδικού που υπηρετούσαν στο νησί, μονιμοποιήθηκαν σε άλλες δομές υγείας εκτός νησιού.

Έκτοτε, δεν έχουν αναπληρωθεί και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για το επίπεδο της δημόσιας υγείας σε ένα νησί, όπως η Σύμη.
Όπως επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας, η έλλειψη ειδικευμένων γιατρών, εκτός του ότι υποβαθμίζει το επίπεδο της δημόσιας υγείας για κατοίκους και επισκέπτες, οδηγεί και στην αύξηση του αριθμού των διακομιδών, λόγω της αδυναμίας αντιμετώπισης περιστατικών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση ιατρών με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολόγου και Ορθοπεδικού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Α.Π.: 3573/28.2.2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση ιατρών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης»

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υγείας σε νησιωτικές περιοχές αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν οι περιοχές αυτές αποτελούν τουριστικό προορισμό και συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες.

Η Σύμη αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, αφού πέραν των τριών χιλιάδων μόνιμων κατοίκων, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται την τουριστική περίοδο.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, κάτι που προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού με ειδικευμένους γιατρούς.

Αυτή τη στιγμή, οι ανάγκες και οι βάρδιες στο Π.Π.Ι. Σύμης καλύπτονται από αγροτικούς γιατρούς, αφού δύο γιατροί με ειδικότητα παθολόγου και ορθοπεδικού που υπηρετούσαν στο νησί, μονιμοποιήθηκαν σε άλλες δομές υγείας εκτός νησιού.

Έκτοτε δεν έχουν αναπληρωθεί και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για το επίπεδο της δημόσιας υγείας σε ένα νησί, όπως η Σύμη.

Η έλλειψη ειδικευμένων γιατρών, εκτός του ότι υποβαθμίζει το επίπεδο της δημόσιας υγείας για κατοίκους και επισκέπτες, οδηγεί και στην αύξηση του αριθμού των διακομιδών, λόγω της αδυναμίας αντιμετώπισης περιστατικών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

 

  1. Εάν προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ιατρών στο Π.Π.Ι. Σύμης με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολόγου και Ορθοπεδικού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες.

 

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου