Με παρέμβασή του, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ.Μάνος Κόνσολας, ζητά να τοποθετηθούν στο Νοσοκομείο Καλύμνου:

– 2 καρδιολόγοι, αφού εδώ και έναν χρόνο δεν υπηρετεί κανένας.

– 2 παθολόγοι, διότι συνταξιοδοτούνται 2 και θα μείνει ένας.

2  ακτινολόγοι, αφού υπηρετεί ένας επικουρικός ακτινολόγος.

Τονίζει, επίσης, ότι το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επανεξετάσει τη δυνατότητα ανανέωσης των ειδικών συμβάσεων λόγω covid-19 για γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία ακριτικών και νησιωτικών περιοχών, όπως η Κάλυμνος. Μάλιστα, ο κ. Κόνσολας, κατέθεσε και ως αναφορά στο Υπουργείο Υγείας σχετικό έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, η υποστελέχωση του νοσοκομείου της Καλύμνου καλύφθηκε σε ένα βαθμό από τις ειδικές συμβάσεις που συνάφθηκαν με γιατρούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Με βάση αυτές τις ειδικές συμβάσεις λόγω covid-19, στο νοσοκομείο Καλύμνου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας γιατρός γενικής χειρουργικής, ένας ουρολόγος, ένας ψυχίατρος και ένας γιατρός γενικής ιατρικής.

Οι συγκεκριμένοι γιατροί κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Με δεδομένο,όμως, ότι οι συμβάσεις αυτές εκπνέουν στις 30 Σεπτεμβρίου, είναι σαφές ότι θα δημιουργηθεί νέο πρόβλημα υποστελέχωσης.

«Το νοσοκομείο Καλύμνου δεν αποτελεί απλά μια δομή υγείας σε με ακριτική περιοχή. Εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών αλλά και τις ανάγκες κατοίκων όμορων νησιών.

Είναι άμεση η ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας.

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα.

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Α.Π.: 620 / 7- 9 -2023

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλύμνου με ιατρικό προσωπικό»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, οι δομές υγείας στις νησιωτικές περιοχές αλλά και τα νοσοκομεία που βρίσκονται στα νησιά, αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το νοσοκομείο Καλύμνου δεν αποτελεί απλά μια δομή υγείας σε με ακριτική περιοχή. Εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών αλλά και τις ανάγκες κατοίκων όμορων νησιών.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πιεστικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα.

Αναλυτικά το νοσοκομείο Καλύμνου χρειάζεται άμεση ενίσχυση με:

2 καρδιολόγους, αφού εδώ και έναν χρόνο δεν υπηρετεί κανένας

– 2 παθολόγους, διότι συνταξιοδοτούνται 2 και θα μείνει ένας.

2  ακτινολόγους, αφού υπηρετεί ένας επικουρικός ακτινολόγος.

Η υποστελέχωση του νοσοκομείου καλύφθηκε σε ένα βαθμό από τις ειδικές συμβάσεις που συνάφθηκαν με γιατρούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, με βάση αυτές τις ειδικές συμβάσεις λόγω covid-19, στο νοσοκομείο Καλύμνου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας γιατρός γενικής χειρουργικής, ένας ουρολόγος, ένας ψυχίατρος και ένας γιατρός γενικής ιατρικής.

Με δεδομένο, όμως, ότι οι συμβάσεις αυτές εκπνέουν στις 30 Σεπτεμβρίου, είναι σαφές ότι θα δημιουργηθεί νέο πρόβλημα υποστελέχωσης.

Οι συγκεκριμένοι γιατροί κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επανεξετάσει τη δυνατότητα ανανέωσης αυτών των ειδικών συμβάσεων για γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία ακριτικών και νησιωτικών περιοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Προτίθεται να συμπεριλάβει στις προκηρύξεις θέσεων ιατρών για το νοσοκομείο Καλύμνου θέσεις καρδιολόγων, παθολόγων και ακτινολόγων;

2. Γνωρίζει το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί μετά τη λήξη αυτών των συμβάσεων και με δεδομένη την υποστελέχωση του Νοσοκομείου Καλύμνου; Προτίθεται να παρατείνει τις ειδικές συμβάσεις λόγω covid-19 για τους γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία ακριτικών και νησιωτικών περιοχών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου