Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ανέλαβε πρωτοβουλία για να παραταθεί, με θεσμική παρέμβαση, η θητεία γιατρών που συνταξιοδοτούνται σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών με υπερτοπική σημασία και άνω των 300 κλινών, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης κάλυψης των κενών.

Με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι οι συνταξιοδοτήσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ρόδου στις 31-12-2023, θα δημιουργήσουν κενό σε κλινικές αλλά και στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Τονίζει ότι το νοσοκομείο της Ρόδου έχει υπερτοπική σημασία και εμβέλεια, εξυπηρετώντας όλη την περιοχή της Δωδεκανήσου και όχι μόνο ένα μεγάλο νησί, όπως είναι η Ρόδος.

«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης ιατρών για να αναπληρωθούν τα κενά, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει ενδεχόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να δοθεί η δυνατότητα παράτασης του χρόνου εργασίας όσων γιατρών το επιθυμούν», αναφέρει ο κ. Κόνσολας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Α.Π.: 1405/30.10.2023

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου εργασίας για τους γιατρούς που συνταξιοδοτούνται (εφόσον το επιθυμούν) σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών άνω των 300 κλινών»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Οι συνταξιοδοτήσεις ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία των νησιών, εντείνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσής τους.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης ιατρών για να αναπληρωθούν τα κενά, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει ενδεχόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να δοθεί η δυνατότητα παράτασης του χρόνου εργασίας όσων γιατρών το επιθυμούν.

Για παράδειγμα, οι συνταξιοδοτήσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ρόδου στις 31-12-2023, θα δημιουργήσουν κενό σε κλινικές αλλά και στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Επισημαίνεται ότι το νοσοκομείο της Ρόδου έχει υπερτοπική σημασία και εμβέλεια, εξυπηρετώντας όλη την περιοχή της Δωδεκανήσου και όχι μόνο ένα μεγάλο νησί, όπως είναι η Ρόδος.

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παράτασης του χρόνου εργασίας των γιατρών που συνταξιοδοτούνται σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών με υπερτοπική σημασία και άνω των 300 κλινών για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να παραταθεί, με θεσμική παρέμβαση, η θητεία γιατρών που συνταξιοδοτούνται σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών με υπερτοπική σημασία και άνω των 300 κλινών, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης κάλυψης των κενών;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου