Μια καίρια και ουσιαστική παρέμβαση από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, που ζητά να επιβληθούν κανόνες στη λειτουργία servicers και funds που έχουν τα δάνεια των πολιτών, από τη στιγμή, μάλιστα, που έχουν περάσει στα  funds δάνεια πολιτών και επιχειρήσεων ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με πρόταση-παρέμβασή του προς το Υπουργείο Οικονομικών, ο Μάνος Κόνσολας, επισημαίνει ότι υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για ζητήματα κακής συμπεριφοράς από την πλευρά των servicers που επικοινωνούν μαζί τους, αλλά και για πλημμελή ενημέρωση.

Ανάλογες διαμαρτυρίες υπάρχουν και για το γεγονός ότι δεν αποδέχονται τις εναλλακτικές προτάσεις που καταθέτουν οι πολίτες για τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων, τις οποίες απορρίπτουν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας: «απόρριψη μακροχρόνιων ρυθμίσεων για την εξόφληση οφειλών και η απαίτηση άμεσης εξόφλησης των οφειλομένων, δεν συνιστούν ρεαλιστική λύση από τη στιγμή μάλιστα που οι δανειολήπτες, αποδεδειγμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άμεση εξόφληση.

Άλλωστε, δεν υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός ρυθμίσεων οφειλών και αυτό λέει πολλά, ενώ και η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επισημάνει την ανάγκη για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις από τους servicers και τα funds προς τους οφειλέτες δανείων».

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που τέθηκε σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου του 2021 και προβλέπει κανόνες για την προστασία των οφειλετών και η καταληκτική προθεσμία για την ενσωμάτωση της στην εθνική μας νομοθεσία είναι η 29η Δεκεμβρίου 2023.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να αναληφθεί συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που θα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά και θα θέτει μια σειρά από πρόσθετους κανόνες για τη λειτουργία των funds και των servicers.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει μια σειρά υποχρεώσεων των funds απέναντι στους οφειλέτες που περιλαμβάνουν:

– Την ενημέρωση προς τους δανειολήπτες σχετικά με την αγορά του δανείου τους από το fund.

– Την ενημέρωση των δανειοληπτών από το fund  σε ό, τι αφορά στην  αγορά των δανείων τους και την ανάθεση τους σε εταιρεία διαχείρισης.

– Την ορθολογική και τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών τόσο καταναλωτικών, όσο και επιχειρηματικών δανείων.

Σε όλες αυτές τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής οδηγίας, μπορούν να προστεθούν και ανάλογες προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο το πρόβλημα της απόρριψης των προτάσεων ρύθμισης οφειλών που καταθέτουν οι οφειλέτες χωρίς επαρκή αιτιολογία από την πλευρά των funds και των servicers.

Μάλιστα, ο κ. Κόνσολας, προτείνει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή από την Τράπεζα της Ελλάδας στην οποία θα μπορούσε να προσφύγει ο οφειλέτης σε αυτές τις περιπτώσεις που απορρίπτεται μια πρόταση ρύθμισης οφειλών που έχει καταθέσει και αποδεδειγμένα δεν μπορεί να προχωρήσει στην άμεση εξόφληση της οφειλής του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2023

Α.Π.: 126/19.7.2023

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία servicers  και funds»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μεταβιβάσει τραπεζικά δάνεια πολιτών και επιχειρήσεων σε funds, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για ζητήματα κακής συμπεριφοράς από την πλευρά των servicers που επικοινωνούν μαζί τους, αλλά και για πλημμελή ενημέρωση.

Υπάρχουν, επίσης, ανάλογες διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι δεν αποδέχονται τις εναλλακτικές προτάσεις που καταθέτουν οι πολίτες για τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων, τις οποίες απορρίπτουν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Η απόρριψη μακροχρόνιων ρυθμίσεων για την εξόφληση οφειλών και η απαίτηση άμεσης εξόφλησης των οφειλομένων, δεν συνιστούν ρεαλιστική λύση από τη στιγμή, μάλιστα, που οι δανειολήπτες, αποδεδειγμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άμεση εξόφληση.

Άλλωστε, δεν υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός ρυθμίσεων οφειλών και αυτό λέει πολλά, ενώ και η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επισημάνει την ανάγκη για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις από τους servicers και τα funds προς τους οφειλέτες δανείων.

Είναι δεδομένο, ότι από τη στιγμή που έχουν περάσει στα funds δάνεια πολιτών και επιχειρήσεων ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κανόνων και λειτουργίας με νομοθετική παρέμβαση.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν η διαχείριση αυτών των δανείων συνδέεται με τις εγγυήσεις του Δημοσίου που κινδυνεύουν να καταπέσουν.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που τέθηκε σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου του 2021 και προβλέπει κανόνες για την προστασία των οφειλετών και η καταληκτική προθεσμία για την ενσωμάτωσή της στην εθνική μας νομοθεσία είναι η 29η Δεκεμβρίου 2023.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να αναληφθεί συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που θα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά και θα θέτει μια σειρά άλλων κανόνων για τη λειτουργία των funds και των servicers.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει μια σειρά υποχρεώσεων των funds απέναντι στους οφειλέτες που περιλαμβάνουν:

– Την ενημέρωση προς τους δανειολήπτες σχετικά με την αγορά του δανείου τους από το fund.

– Την ενημέρωση των δανειοληπτών από το fund  σε ό, τι αφορά στην αγορά των δανείων τους και την ανάθεσή τους σε εταιρεία διαχείρισης.

– Την ορθολογική και τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών τόσο καταναλωτικών, όσο και επιχειρηματικών δανείων.

Σε όλες αυτές τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής οδηγίας μπορούν να προστεθούν και ανάλογες προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο το πρόβλημα της απόρριψης των προτάσεων ρύθμισης οφειλών που καταθέτουν οι οφειλέτες χωρίς επαρκή αιτιολογία από την πλευρά των funds και των servicers.

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή από την Τράπεζα της Ελλάδας στην οποία θα μπορούσε να προσφύγει ο οφειλέτης σε αυτές τις περιπτώσεις που απορρίπτεται μια πρόταση ρύθμισης οφειλών που έχει καταθέσει και αποδεδειγμένα δεν μπορεί να προχωρήσει στην άμεση εξόφληση της οφειλής του.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική παρέμβαση για την επιβολή κανόνων λειτουργίας σε funds και servicers που διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτών και επιχειρήσεων;
  2. Υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των ρυθμίσεων δανείων που έχουν γίνει ανάμεσα σε δανειολήπτες-οφειλέτες και servicers;
  3. Με δεδομένο, ότι παρά τη σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδας, funds και servicers απορρίπτουν μακροχρόνιες ρυθμίσεις οφειλών ή εναλλακτικές προτάσεις που καταθέτουν οφειλέτες και απαιτούν το σύνολο το ποσού, πως προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου