Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ζητά την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τα αθλητικά σωματεία των νησιωτικών περιοχών λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης των αθλητικών σωματείων στις νησιωτικές περιοχές.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι οι λειτουργικές δαπάνες ενός αθλητικού σωματείου στα νησιά θα  ισοδυναμούν με τις λειτουργικές δαπάνες ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό αθλητισμό, λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης.

Επισημαίνει υπαρκτά προβλήματα όπως:

οι καιρικές συνθήκες που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους και η γεωγραφική ασυνέχεια που μερικές φορές καθιστούν δύσκολη την αυθημερόν επιστροφή, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα

το υψηλό κόστος με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία για την ενδονησιωτική μετακίνηση στο πλαίσιο των τοπικών πρωταθλημάτων και το εξίσου υψηλό για την μετακίνηση τους με αεροπλάνο.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει σε αύξηση της επιχορήγησης προς τα αθλητικά σωματεία των νησιών.

Παράλληλα, προτείνει να αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις, προκειμένου  για να προσδιοριστεί το ακριβές κόστος μετακίνησης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στα νησιά και στη συνέχεια να καλυφθεί ένα μέρος αυτού του κόστους μέσα από τα έσοδα της Πολιτείας από το Στοίχημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου2023

Α.Π.: 2193/8/12/2023

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τα αθλητικά σωματεία των νησιωτικών περιοχών»

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιφερειών στις αρχές του 2023 αναδείχθηκε το μείζον ζήτημα του αυξημένου κόστους μετακίνησης των αθλητικών σωματείων στις νησιωτικές περιοχές.

Οι μετακινήσεις των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στα νησιά προκειμένου να συμμετάσχουν στα τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα υπόκεινται σε παράγοντες όπως:

οι καιρικές συνθήκες που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους και η γεωγραφική ασυνέχεια που μερικές φορές καθιστούν δύσκολη την αυθημερόν επιστροφή, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα

το υψηλό κόστος με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία για την ενδονησιωτική μετακίνηση στο πλαίσιο των τοπικών πρωταθλημάτων και το εξίσου υψηλό για την μετακίνηση τους με αεροπλάνο.

Για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία των νησιών, οι λειτουργικές τους  δαπάνες θα έλεγε κανείς ότι ισοδυναμούν με τις λειτουργικές δαπάνες ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό αθλητισμό, λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης .

Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το υπαρκτό αυτό πρόβλημα και να στηρίξει τα αθλητικά σωματεία στα νησιά.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση της επιχορήγησης προς τα αθλητικά σωματεία των νησιών για να αντισταθμιστεί το υψηλό μεταφορικό κόστος που αντιμετωπίζουν για να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.

2. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο ή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις για να προσδιοριστεί το ακριβές κόστος μετακίνησης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στα νησιά και στη συνέχεια να καλυφθεί ένα μέρος αυτού του κόστους μέσα από τα έσοδα της Πολιτείας από το Στοίχημα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου