«Οι ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σε Λέρο και Πάτμο δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, που με πρότασή του ζητά την μετατροπή των Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, που λειτουργούν στα δύο αυτά νησιά, σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια ετήσιας λειτουργίας.

Στη Λέρο, λειτουργεί στο Λακκί, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, ενώ αντίστοιχο λειτουργεί και στην Σκάλα της Πάτμου, με τη διαφορά ότι έχουν εποχικό χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, πρέπει να υπάρχει διαρκής κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της Λέρου και της Πάτμου.

Η επιλογή αυτή επιβάλλεται, αφού  σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών, η βοήθεια θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να φτάσει στο νησί, τη στιγμή που χρειάζεται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση.

 

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2021

ΑΠ4661/1/3/21

E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

ΘΕΜΑ : «Κάλυψη των πάγιων αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σε Λέρο και Πάτμο».

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Οι ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας νησιών που αποτελούν τουριστικό προορισμό και έχουν ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα.

Αντίθετα πρέπει να υπάρχει κάλυψη , με τη λειτουργία δομών του πυροσβεστικού σώματος, σε ετήσια βάση.

Οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών επιβάλλουν αυτή την επιλογή αφού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών, η βοήθεια θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να φτάσει στο νησί, τη στιγμή που χρειάζεται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση.

Η Λέρος και η Πάτμος αποτελούν δύο νησιά στα οποία οποία λειτουργούν εποχικά πυροσβεστικά κλιμάκια.

Συγκεκριμένα:

-Στη Λέρο , λειτουργεί στο Λακκί, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που υπάγεται στην Π.Υ Κω.

-Στην Πάτμο, λειτουργεί στη Σκάλα, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που υπάγεται στην Π.Υ Κω.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προτίθενται να εξετάσουν την μετατροπή των Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια ετήσιας λειτουργίας;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου