Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα καταπατημένα ακίνητα του δημοσίου, επισήμανε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση δίνει μόνιμη , βιώσιμη, λειτουργική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 90.000 ακινήτων του δημοσίου, στα οποία ιδιώτες κατείχαν μέρος τους, είτε έχοντας κατασκευάσει την κύρια κατοικία τους σε μέρος αυτών των ακινήτων, είτε είχαν αναπτύξει εκεί συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Τερματίζεται μια αβεβαιότητα ετών  στην οποία είχαν εμπλακεί ιδιώτες αλλά και το δημόσιο, με δικαστικές διαμάχες που δεν οδηγούσαν πουθενά.

Ο κ. Κόνσολας  είχε αναδείξει από το 2017 το ζήτημα, ζητώντας να δημιουργηθεί  ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου με ορθολογικές και αποτελεσματικές ρυθμίσεις προκειμένου να μην επιβραβευθούν πρόσφατες καταπατήσεις, αλλά και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός  ότι αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του κτηματολογικού καθεστώτος της Δωδεκανήσου στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου, με το οποίο δίνεται λύση στο πρόβλημα που  αφορά ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί την τελευταία εικοσαετία μέσω αγορών και στις περιοχές του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ο κ. Κόνσολας ζήτησε να υπάρξει μία ακόμα νομοτεχνική βελτίωση που αφορά στα Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν 719/1977 δόθηκε η δυνατότητα  στους Δωδεκανήσιους μετά από αίτηση τους να τους αποδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο τα ακίνητα, τα οποία περιήλθαν κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής στην κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου και στην συνέχεια του Ελληνικού Δημοσίου. Η τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων δόθηκε με το άρθρο 45 του Ν 1591/1986 και έληξε στις  24-10-1986

Σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις απόδοσης δημοσίων κτημάτων οι οποίες παρά το γεγονός ότι το άρθρο 16 Ν 719/1977 είναι ακόμα σε ισχύ,  με εντολή του Υπουργείου έχει σταματήσει η διαδικασία αποδόσεων.

Ο Μάνος Κόνσολας πρότεινε να  παραταθούν για δύο χρόνια οι  προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων απόδοσης ακινήτων του δημοσίου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 719/1977 και να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη, ότι οι αιτήσεις, που εκκρεμούν ή έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή επειδή δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρούνται εμπρόθεσμες και θα επανεξετάζονται.

Παράλληλα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου εξέφρασε την ικανοποίηση του για μία ακόμα θετική εξέλιξη, όπως είναι η απαλλαγή από  τον ΕΝΦΙΑ ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων , που επωμίζονται ένα δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης για αυτά τα κτίρια.