ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ
1.     Τεκμηρίωσης
2.     Χωροταξικού Σχεδιασμού
3.     Φορολογικών ζητημάτων
4.     Ψηφιακού Τουρισμού και εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
5.     Διεθνών Σχέσεων και Τουριστικής Προώθησης σε ξένες αγορές
6.     Επεξεργασία Προγραμματικών θέσεων με τη Γραμματεία Προγράμματος της ΝΔ
7.     Κρουαζιέρας και Θαλάσσιου Τουρισμού
8.     Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
9.     Τουρισμού Υγείας (Ιατρικού, ιαματικού, οδοντιατρικού Τουρισμού και τουρισμού ευεξίας)
10.     Αστικού Τουρισμού
11.     Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
12.     ΜΜΕ και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
13.     Υποδομών, θαλάσσιων, επίγειων και εναέριων μεταφορών
14.     Αξιολόγηση των δομών και της λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού
15.   Σ Θρησκευτικού Τουρισμού
16.     Συνεδριακού Τουρισμού
17.     Οικονομία διαμοιρασμού και βραχυχρόνιες μισθώσεις στον τουρισμό
18.     Άτομα με ειδικές Ανάγκες και Τουρισμός
19.     Αγροδιατροφή, Γαστρονομία και Τουρισμός
20.     Ελληνική Ξενοδοχειία και αναπτυξιακές πολιτικές

 

Επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων του Τομέα Τουρισμού.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΝΕΟ_