Στον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στην αναπτυξιακή διαδικασία, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, κ. Μάνος Κόνσολας, μιλώντας από τη Ρόδο στην έναρξη του ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Τόνισε ότι οι Περιφέρειες θα κληθούν να διαχειριστούν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, ένα μεγάλο και ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να υλοποιηθούν έργα και σύγχρονες υποδομές για να αλλάξει η δομή της οικονομίας, να αποκτήσει παραγωγικά και εξωστρεφή χαρακτηριστικά,αλλά και για να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πόρων και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού, όχι μόνο στις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις.

Τόνισε ότι η  Ελλάδα, παρά τα μεγάλα και σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια, βρίσκεται πλέον στην 25η θέση σε ό, τι αφορά στις δράσεις ψηφιακής σύγκλισης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει γρήγορα να εναρμονιστούμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό, τι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έχουμε και τις ευκαιρίες, και τις δυνατότητες αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το  23,3 % των διαθέσιμων πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης διατίθεται για τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή 3,35 δις ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι πόροι από το Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αλλάξουν την ψηφιακή εικόνα της χώρας.

Έθεσε τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, όπως:

Τη μετάβαση σε ένα μοντέλο πράσινης οικονομίας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τουρισμό, για να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά και κυρίως ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν.

Την ενεργειακή μετάβαση στα νησιά, που πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας, δηλαδή τα αιολικά πάρκα, τα οποία είναι είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα, φωτοβολταϊκά, όπου είναι δυνατή η ανάπτυξή τους και υβριδικά, με αποθήκευση ενέργειας, για να αποδίδεται όταν πρέπει η ενέργεια αυτή στο σύστημα και φυσικά πάντα με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και διαρκούς κατάρτισης για τους εργαζομένους, γεγονός που θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα, αναφέροντας,παράλληλα, ότι σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου  Δυναμικού, καμία περιφέρεια της χώρας δεν καλύπτει τις  απαιτούμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες από το ανθρώπινο  δυναμικό.

Την ενίσχυση και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρεις σημαντικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που  θα βοηθήσουν την έρευνα στην  περιφέρεια.

Τη στρατηγική ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας αλλά και τη βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.

Το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να δημιουργηθεί για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας ανακατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Κράτος, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης σε ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αλλά και στην καθιέρωση νέων κριτηρίων για την κατανομή των ΚΑΠ ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιφέρειες και στους νησιωτικούς δήμους.