Ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στους οποίους πρέπει να συνυπολογίζεται ο παράλληλος χρόνος ασφάλισής τους σε άλλα ταμεία έως τις 31.12.2016, αναδεικνύει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας από τον Υπουργό Εργασίας να δώσει άμεσα λύση.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται στους συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 4387 του 2016  και ως ασφαλισμένοι  κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή και σε περισσότερα από τα πρώην ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ο  ΕΦΚΑ συνεχίζει να εκδίδει αποφάσεις απονομής σύνταξης, με επιφύλαξη για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης και δεν έχει καταβάλει καμία προσαύξηση στους συνταξιούχους.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθούν όλα όσα οφείλονται με βάση το χρόνο της παράλληλης ασφάλισης, σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Α.Π. 5188/19/3/21

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στις συντάξεις»

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να εξορθολογήσει και να επιταχύνει το σύστημα έκδοσης συντάξεων.

Σε αυτή την προσπάθεια, όμως, θα πρέπει να ενταχθεί και η αποκατάσταση μιας στρέβλωσης.

Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν συνυπολογίζεται ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 για τους ασφαλισμένους που κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή και σε περισσότερα από τα πρώην ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Ακόμα και σήμερα ο ΕΦΚΑ συνεχίζει να εκδίδει αποφάσεις απονομής σύνταξης, με επιφύλαξη για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης και δεν έχει καταβάλει καμία προσαύξηση στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 4387 του 2016 και μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για την παράλληλη ασφάλιση.

Είναι άγνωστο για ποιο λόγο δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισης για αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων από τη στιγμή που υπάρχει ήδη το νομοθετικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει:

α) το άρθρο 32 του νόμου 4670 του 2020 με τον οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα του συνυπολογισμού στη σύνταξη του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2016,

β) τις δύο εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου με αρ. πρ Φ80000/561/5-5-2020 και Φ1500/19412/716/16-9-2020,

γ) την εφαρμοστική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ με αρ. 45/16-10-2020.

Είναι σαφές ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθούν όλα όσα οφείλονται, με βάση το χρόνο της παράλληλης ασφάλισης σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Για ποιον λόγο δεν εφαρμόζονται από τον e-ΕΦΚΑ οι ρυθμίσεις για τον συνυπολογισμό του χρόνου παράλληλης ασφάλισης στους συνταξιούχους;
  2. Μέχρι πότε θα εκδίδει αποφάσεις ο e-ΕΦΚΑ με επιφύλαξη για την προσμέτρηση του παράλληλου χρόνου;
  3. Η καθυστέρηση αποτελεί ζήτημα που οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου λογισμικού και αν ναι πότε προβλέπεται να επιλυθεί το πρόβλημα και με ποιο τρόπο θα γίνει η καταβολή των οφειλομένων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου