«Είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων μας για την επαγγελματική εκπαίδευση, για το γεγονός ότι υπολείπεται του επιπέδου άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το γεγονός ότι στη χώρα μας καταγράφεται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση με 33.8% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 48,7%, δεν οφείλεται στις ευθύνες και στις επιλογές μιας μόνο κυβέρνησης.

Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν αλλά το λιγότερο που έχει αξία , είναι να κάνουμε μια συζήτηση για το παρελθόν και να επικεντρωθούμε στην ποσόστωση των ευθυνών.

Προτιμώ, και πιστεύω ότι η προτίμησή μου αυτή εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, να μιλάμε για το μέλλον», τόνισε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, που είναι ο εισηγητής της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Ο κ. Κόνσολας επισήμανε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί το στόχο της βελτίωσης και αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης προκειμένου να καταστεί ελκυστική για τους νέους ανθρώπους και διαμορφώνει το πλαίσιο για τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ανέφερε ότι ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής, που δημιουργείται στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχει την ευθύνη διασύνδεσης με την αγορά και τις επιχειρήσεις αλλά και την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης ενώ θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στους σπουδαστές και στους αποφοίτους σε ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία τους.

Αναφέρθηκε στη λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τονίζοντας ότι η ίδρυσή τους θα είναι άμεση συνάρτηση με την έρευνα και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας.

Θα έχουμε, δηλαδή, Κέντρα με ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιχειρείται η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων με νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν:

– Την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων που στηρίζονται στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές.

– Ένα νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας αυτών των δομών.

– Νέες και σύγχρονες ειδικότητες που θα αποτελούν προϊόν έρευνας από φορείς αλλά και από το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας.

– Την εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και την καθιέρωση εβδομάδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έκλεισε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι: «η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης χωρίς τη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας θα ήταν γράμμα κενό περιεχομένου. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα καταστεί ελκυστική όταν εγγυάται επαγγελματική αποκατάσταση, όταν προσεγγίσει το επίπεδο λειτουργίας χωρών της Ευρώπης».