Την ανάγκη να θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διακριτή κατηγορία για την εποχική εμπορική δραστηριότητα, αναδεικνύει με πρότασή του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι ο ορισμός της τουριστικής, εποχικής εμπορικής επιχείρησης, έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Φέρνει, μάλιστα, ως παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας, αφού  το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένας αυτόνομος και ξεκάθαρος ορισμός και κατηγοριοποίηση για την εποχική εμπορική δραστηριότητα, αποτέλεσε εμπόδιο για τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι τουριστικές, εποχικές εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και στην ένταξή τους σε προγράμματα αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ψηφιοποίηση, αλλά και τον μετασχηματισμό των εποχικών εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να ενταχθεί σε ειδική διακριτή κατηγορία και να προσδιορίζεται ως εποχική εμπορική επιχείρηση, εκείνη που πραγματοποιεί σε συνεχή διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών – ανεξάρτητα εάν αυτό το τετράμηνο αναλογεί σε καλοκαιρινή ή σε χειμερινή  περίοδο – περισσότερο από το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Μάλιστα, αναφέρει ότι προκειμένου να υπάρξει απόλυτος και σαφής προσδιορισμός αυτής της κατηγορίας αλλά και των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτήν, θα μπορούσαν όλες οι εποχικές εμπορικές επιχειρήσεις να  ενταχθούν στην «Ψηφιακή πλατφόρμα μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων και διαλειτουργικότητας της με δημόσια μητρώα και συστήματα» που συστήνεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

22.03.2024, ΕΡΩΤΗΣΗ_Καθορισμός ως διακριτής κατηγορίας της εποχικής εμπορικής δραστηριότητας