Την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας με παρέμβαση του και ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται με στοιχεία στην πληθώρα των προτάσεων που κατατέθηκαν και επιβεβαιώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον από επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα:

-Στο καθεστώς των «Τουριστικών Επενδύσεων» κατατέθηκαν συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 €.

– Στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» κατατέθηκαν συνολικά 401 επενδυτικά σχέδια προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.004.412.060,19€.

-Στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» κατατέθηκαν συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 483.575.704,17 €.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων, ιδιαίτερα στο καθεστώς των τουριστικών επενδύσεων, δημιουργεί πρόβλημα ένταξης και χρηματοδότησης αφού δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι

Ιδιαίτερα για το καθεστώς των «Τουριστικών Επενδύσεων», ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75 εκ.  αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Μάλιστα τονίζει ότι  ειδικά για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν υποβληθεί 130 αιτήματα και οι διαθέσιμοι πόροι είναι ζήτημα αν επαρκούν για τα 5 από αυτά.

« Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει για τα καθεστώτα της « Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και της « Αγροδιατροφής και του Πρωτογενούς Τομέα». Δύο τομείς που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση του μοντέλου μονοκαλλιέργειας του τουρισμού αλλά και της διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου για τη χώρα», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ο κ. Κόνσολας πέρα από την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, προτείνει να εξετάσει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο σχετικός προϋπολογισμός μέσα από την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα:

21.02.2023_ΕΡΩΤΗΣΗ_ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ_Να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τον αναπτυξιακό νόμο