Πρωτοβουλία με κατάθεση προτάσεων για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την λειτουργία των AirBnb ακινήτων, από το Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.Κόνσολα προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τονίζει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αποτελούν μία από τις τάσεις που αναπτύσσονται στην αγορά, με τη διαφορά ότι ναι μεν η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να είναι ελεύθερη αλλά ταυτόχρονα, όπως όλες οι δραστηριότητες, πρέπει να διέπονται από κανόνες.

Επισημαίνει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όπως  η αδυναμία εύρεσης στέγης στα νησιά που αποτελούν τουριστικό προορισμό αλλά και η αύξηση στις τιμές των ενοικίων και η έλλειψη ακινήτων.

Υπογραμμίζει ότι η ορθολογική λειτουργία των AirBnb, συνδέεται και με τους ποιοτικούς δείκτες του ελληνικού τουρισμού.

Αναφέρει ότι η δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ( Airbnb ) πρέπει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού και να επιβάλλει την ισονομία. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης στέγης σε νησιά που αποτελούν τουριστικό προορισμό αλλά και σε αστικά κέντρα πλέον, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων.

Στις προτάσεις που πρέπει να εξεταστούν, ο κ.Κόνσολας συμπεριλαμβάνει:

-Περιορισμός του αριθμού ακινήτων Airbnb  , ανά δήμο και ανά νησί.

-Συγκεκριμένο όριο  στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να εκμισθώνει ένας ιδιοκτήτης.

-Έλεγχοι για το αν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας στα ακίνητα Airbnb, όπως ισχύσει για όλα τα τουριστικά καταλύματα.

-Ασφαλιστική κάλυψη τόσο των ακινήτων όσο και των επισκεπτών.

Παράλληλα με δεδομένο ότι από το 2025 σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ισχύει η επιβολή ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ,ο κ.Κόνσολας θεωρεί ότι θα ήταν άδικο να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων AirBnb να ανοίξουν βιβλία , ιδιαίτερα μάλιστα οι μικροϊδιοκτήτες, και θα πρέπει να επιλεγεί μια πιο ευέλικτη λύση. Το πιο πρόσφορο θα ήταν να παρακρατείται ο ΦΠΑ από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στη συνέχεια να αποδίδεται στο δημόσιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κόνσολα προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2023

                                                                                                                  ΑΠ98/17/07/2023

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης

Κυρία Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ :  « Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με νέους κανόνες για την λειτουργία των  Airbnb».

Κύριοι Υπουργοί,

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αποτελούν μία από τις τάσεις που αναπτύσσονται στην αγορά, με τη διαφορά ότι ναι μεν η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να είναι ελεύθερη αλλά ταυτόχρονα, όπως όλες οι δραστηριότητες, πρέπει να διέπονται από κανόνες.

Στη χώρα μας ήδη αναφύονται νέα προβλήματα όπως η αδυναμία εύρεσης στέγης στα νησιά που αποτελούν τουριστικό προορισμό αλλά και η αύξηση στις τιμές των ενοικίων και η έλλειψη ακινήτων.

Επίσης η ορθολογική λειτουργία των AirBnb, συνδέεται και με τους ποιοτικούς δείκτες του ελληνικού τουρισμού.

Το θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του 2016 είναι παρωχημένο και αναποτελεσματικό.

Σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο υπάρχει έντονος προβληματισμός προκειμένου να μην καταστεί ανεξέλεγκτη η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων .

Μάλιστα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετηθεί μέτρα όπως η  ειδικής άδεια λειτουργίας , ο περιορισμός του χρόνου ενοικίασης, και η  καταβολή φόρου ενοικίασης.

Ενδεικτικά, στη Βαρκελώνη, οι ημέρες μίσθωσης βραχυχρόνιων καταλυμάτων περιορίζονται στις 31 ενώ στη Ρώμη , οι ιδιοκτήτες των βραχυχρόνιων καταλυμάτων  είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν, μέσω ειδικής πλατφόρμας, τις αρμόδιες Αρχές για τα στοιχεία των επισκεπτών, παρέχοντας αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Η δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ( Airbnb ) πρέπει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού και να επιβάλλει την ισονομία. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης στέγης σε νησιά που αποτελούν τουριστικό προορισμό αλλά και σε αστικά κέντρα πλέον, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως:

-Ο περιορισμός του αριθμού ακινήτων Airbnb  , ανά δήμο και ανά νησί.

-Συγκεκριμένο όριο  στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να εκμισθώνει ένας ιδιοκτήτης.

-Έλεγχοι για το αν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας στα ακίνητα Airbnb, όπως ισχύσει για όλα τα τουριστικά καταλύματα.

-Η ασφαλιστική κάλυψη τόσο των ακινήτων όσο και των επισκεπτών.

Επίσης με δεδομένο ότι από το 2025 σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ισχύει η επιβολή ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις , προκύπτει ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το ζήτημα το Υπουργείο Οικονομικών.

Θα ήταν άδικο να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων AirBnb να ανοίξουν βιβλία , ιδιαίτερα μάλιστα οι μικροϊδιοκτήτες, και θα πρέπει να επιλεγεί μια πιο ευέλικτη λύση. Το πιο πρόσφορο θα ήταν να παρακρατείται ο ΦΠΑ από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στη συνέχεια να αποδίδεται στο δημόσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για την αλλαγή και την επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των AirBnb;  Πως αντιμετωπίζει τις προτάσεις που καταγράφονται ανωτέρω;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου